POGODA

Reklama

Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Wtorek [24.04.2018, 20:23:04] • Świnoujście

50 lat na dobre i na złe. Małżeńskie „Złote gody”

50 lat na dobre i na złe. Małżeńskie „Złote gody”

fot. iswinoujscie.pl

10 małżeństw obchodziło dziś wyjątkowy jubileusz – 50 rocznicę ślubu. Z tej okazji w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się miła uroczystość. Były gratulacje od prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza, kwiaty i symboliczna lampka szampana. Oczywiście nie zabrakło gromkiego „sto lat” i gratulacji od najbliższej rodziny. Każdy z jubilatów otrzymał pamiątkowy medal od prezydenta Polski.

Państwo Zenona i Józef Argalscy związek małżeński zawarli 15 kwietnia 1968r. w Wąbrzeźnie. Pan Józef karierę zawodową związał z mundurem, kilka miesięcy po zawarciu związku małżeńskiego rozpoczął zawodową służbę wojskową w Wojskach Ochrony Pogranicza
w Świnoujściu, na emeryturę przeszedł po 35 latach służby. Pani Zenona przez 15 lat pracowała
w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelianka”, przez kolejnych 25 lat jako pracownik cywilny Wojsk Ochrony Pogranicza, które po przemianie stały się Strażą Graniczną. Państwo Argalscy zostali odznaczeni przez Przewodniczącego Rady Państwa Brązowym Krzyżem Zasługi. Pani Zenona i Pan Józef mają dwójkę dzieci, trzech wnuków i jedną prawnuczkę.

Państwo Alicja i Antoni Bludnik związek małżeński zawarli 13 lipca 1968 r. w Świnoujściu.
Pan Antoni od 1961 r. do uzyskania emerytury zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra”. Pan Bludnik został uhonorowany odznaczeniami resortowymi i państwowymi. Pani Alicja oddała się rodzinie i wychowaniu dziecka, dbając
o ciepło domowego ogniska. Państwo Bludnik interesują się literaturą, filmami, Pan Antoni naukami ścisłymi, a Pani Alicja pasjonuje się rękodziełem użytkowym.

50 lat na dobre i na złe. Małżeńskie „Złote gody”

fot. iswinoujscie.pl

Państwo Krystyna i Włodzimierz Brzysko związek małżeński zawarli 3 lutego 1968 r.
w Świnoujściu. Państwo Brzysko karierę zawodową związali z Przedsiębiorstwem Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra”, Pani Krystyna zatrudniona była w latach 1964-2002, natomiast Pan Włodzimierz w latach 1962-1993, następnie do 2007 r. pracował w Żegludze Świnoujskiej. Pasją Pani Brzysko jest ogrodnictwo, a hobby Pan Brzysko to wędkarstwo.
Pani Krystyna i Pan Włodzimierz mają dwoje dzieci i pięcioro wnucząt.

Państwo Janina i Michał Cieniewicz związek małżeński zawarli 11 lutego 1967 r.
w Świnoujściu. Pan Michał przez 35 lat zatrudniony był w przedsiębiorstwie, które obecnie nosi nazwę ENERGOPOL. Pani Janina pracowała w gastronomii, w PSS „Społem”, piekarni oraz w masarni, gdzie przepracowała 32 lata. Państwo Cieniewicz mają dwie córki, troje wnucząt
i dwóch prawnuków. Zainteresowania Pana Michała i Pani Janiny to wędkarstwo i jazda rowerami.

50 lat na dobre i na złe. Małżeńskie „Złote gody”

fot. iswinoujscie.pl

Państwo Bogumiła i Zygmunt Klej związek małżeński zawarli 2 września 1967 r. w Kołczewie. W latach 1960-1965 Pan Zygmunt pracował w Kopalni Dębińsko i Jastrzębie Moszczenica. Następnie karierę zawodową związał z wojskiem, pracując w Wojskowej Komendzie Uzupełnień i Straży Granicznej. Pan Klej został uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pani Bogumiła przez długie lata pracowała w gastronomii i przy obsłudze gości hotelowych. Pasją Państwa Klej jest ogrodnictwo, ich ogródek działkowy został trzykrotnie odznaczony. Pani Bogumiła i Pan Zygmunt mają dwoje dzieci, troje wnucząt i czworo prawnucząt.

Państwo Teresa i Antoni Lipińscy związek małżeński zawarli 13 stycznia 1968 r.
w Świnoujściu. Pan Antoni od zawsze związany z harcerstwem, swoją karierę zawodową związał również z tą dziedziną, początkowo pracował jako instruktor Komendy Hufca ZHP w Jędrzejowie. Po przyjeździe do Świnoujścia, pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4, pełnił również funkcję Komendanta Hufca ZHP w Świnoujściu. Był także wizytatorem, metodykiem, kierownikiem Miejskiej Pracowni Dydaktycznej Wychowania Technicznego
w Świnoujściu. Do przejścia na emeryturę pracował jako nauczyciel techniki i szczepowy ZHP
w Szkole Podstawowej nr 1. Pan Antoni został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi dla ZHP i wieloma innymi państwowymi odznaczeniami. Pani Teresa swoją pracę zawodową związała z nauczaniem początkowym, najpierw w Szkole Podstawowej nr 3, następnie w Szkole Podstawowej nr 1
w Świnoujściu, gdzie pracowała do czasu przejścia na emeryturę. Odznaczenia jakimi została uhonorowana Pani Teresa to m.in. Złoty Krzyż Zasługi czy nagroda Ministra Oświaty i Wychowania. Pasją Pana Antoniego jest filatelistyka i kolekcjonowanie pamiątek związanych
z harcerstwem, prowadzi Izbę Pamiątek Harcerskich i harcówkę w Liceum im. Mieszka I w Świnoujściu. Pani Teresa w dalszym ciągu pasjonuje się pracą z dziećmi i harcerstwem, jest czynnym członkiem Harcerskiego Kręgu Seniorów „Kotwica” w Świnoujściu. Państwo Lipińscy mają dwoje dzieci i troje wnucząt.

50 lat na dobre i na złe. Małżeńskie „Złote gody”

fot. iswinoujscie.pl

Państwo Marianna i Józef Macyszyn związek małżeński zawarli 24 sierpnia 1968 r. w Kaliszu Pomorskim. Pan Józef pracował w Nadleśnictwie Wygon, następnie w Nadleśnictwie Międzyzdroje jak Leśniczy Leśnictwa Lubiewo. Pani Marianna rozpoczęła pracę zawodową
w przedszkolu w miejscowości Breń, następnie do 2001 r. pracowała w Przedszkolu Miejskim
Nr 4 w Przytorze, piastując funkcję Dyrektora. Państwo Macyszyn są bardzo aktywni społecznie. Pani Marianna jest założycielką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Przytorze, którego była przewodniczącą przez 10 lat a teraz jest jego aktywnym członkiem, Pani Macyszyn jest również założycielką zespołu śpiewaczego „Malwy”, a także członkiem Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet. Pan Józef jest Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytorze, członkiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, akompaniatorem zespołu śpiewaczego „Malwy”, a także myśliwym Koła Łowieckiego „Dzik”. Państwo Macyszyn zostali uhonorowani wieloma odznaczeniami, Pan Józef otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznakę za wysługę „20 lat” związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a także Brązową Odznakę Honorową za zasługi w pracy społecznej Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr. Pani Marianna otrzymała Złoty Krzyż zasługi za pracę pedagogiczną, Złotą Odznakę Honorową za szczególne zasługi dla Polskiego związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Godność Honorowego Przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Przytorze nadawaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie. Państwo Macyszyn mają trójkę dzieci, sześcioro wnucząt i jednego prawnuczkę.

Państwo Teresa i Zdzisław Pacan związek małżeński zawarli 26 sierpnia 1967 r. w Ziębicach. Pan Zdzisław ma 47 letni staż pracy zawodowej, ostatnim miejscem pracy była Morska Stocznia Remontowa w Świnoujściu, członek Komisji Rewizyjnej przy NSZZ „Solidarność”. Pani Teresa swoją pracę zawodową związała z pedagogiką, przepracowując 32 lata na stanowisku bibliotekarza szkolnego, za co została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Przewodnicząca Koła NSZZ „Solidarność” w Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I
w Świnoujściu. Państwo Pacan mają troje dzieci oraz troje wnucząt.

50 lat na dobre i na złe. Małżeńskie „Złote gody”

fot. iswinoujscie.pl

Państwo Waleria i Michał Sielatyccy związek małżeński zawarli 12 kwietnia 1968 r.
w Stepnicy. Pan Michał podczas swojej pracy zawodowej był zatrudniony w takich przedsiębiorstwach jak Baltona i PSS „Społem”, pracował również w Zarządzie Portu. Pani Waleria pracowała jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Stepnicy, Kliniskach, Rzystanowie i w Świnoujściu. Zatrudniona była również w Domu Wczasowym, a także
w księgowości Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Pan Sielatycki został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, a Pani Sielatycka otrzymała Dyplom uznania Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Zainteresowania Pana Michała to sport, rozwiązywanie krzyżówek i mechanika, Pani Waleria interesuje się filmem i bieżącymi wydarzeniami. Państwo Sielatyccy mają dwoje dzieci, czworo wnucząt i jednego prawnuka.

Państwo Ludmiła i Adam Witt związek małżeński zawarli 14 października 1967 r.
w Trzebiatowie. Pan Adam po skończeniu szkoły morskiej w Szczecinie swoją pracę zawodową związał z mundurem, służąc na okrętach ratowniczych Marynarki Wojennej, następnie na Dywizjonie Pomocniczych Jednostek Pływających. Po przejściu na emeryturę Pan Adam podjął pracę w Zarządzie Morskim w Świnoujściu. Pani Ludmiła po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej rozpoczęła swoją karierę zawodową pracując w szpitalu w Nowym Czarnowie, kolejno Przychodni Medycznej w Świnoujściu, a następnie w świnoujskim Sanatorium Związków Spółdzielni Inwalidów. Państwo Witt z dumą i radością przekazują swoje doświadczenie dzieciom i wnukom.

Uroczystość w domu Jubilatów, 24.04.2018 r.
Państwo Teodozja i Janusz Przybylscy związek małżeński zawarli 22 grudnia 1952 r. w Gnieźnie.
W zeszłym roku świętowali więc 65 Rocznicę Śluby – Żelazne Gody. Zostaną odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Państwo Przybylscy do Świnoujścia przyjechali w latach 70-tych. Pan Janusz zatrudniony był w Morskiej Stoczni Remontowej, pracował w przedsiębiorstwie budowlanym, wodociągach oraz przedsiębiorstwie gazowniczym.
Pani Teodozja oddała się wychowywaniu dzieci i prowadzeniem domu. Państwo Przybylscy mają dwóch synów.


komentarzy: 40, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Przed zamieszczeniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.

 
Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-25 z 40

Robert • Piątek [27.04.2018, 20:20:58] • [IP: 80.245.178.***]

Wszystkiego najlepszego Zeniu i p. Józefie. Pozdrawiam również pana Zygmunta z małżonką. Wszystkim życzę następnych 50 lat w zdrowiu i zgodzie. Robert.

moondek KOREKTOR • Środa [25.04.2018, 22:28:19] • [IP: 178.235.180.***]

... mają sześcioro wnucząt i JEDNEGO PRAWNUCZKĘ. .. Kosmici ja cię nie mogę !!

Gość • Środa [25.04.2018, 21:41:42] • [IP: 178.238.246.***]

Wpis został usunięty ze względu na złamanie prawa lub regulaminu serwisu przez użytkownika/Admin

Gość • Środa [25.04.2018, 21:26:51] • [IP: 95.129.224.***]

Gratulacje dla Wszystkich par.Serdeczne pozdrowienia dla Państwa Pacan.

Gość • Środa [25.04.2018, 21:10:15] • [IP: 83.11.244.**]

Gratulacje dla państwa Macyszyn, wspaniali ludzie, następnej 50 rocznicy w zdrowiu.Wszystkiego dobrego źyczą znajomi Sto lat.

Gość • Środa [25.04.2018, 20:14:12] • [IP: 178.235.182.***]

TERESKO I ANTONI !!GRATULACJE I MOC ŻYCZEŃ ŚCISKAMY WAS I ŻYCZYMY DUŻO, DUŻO ZDROWIA koleżanki z 1.

Gość • Środa [25.04.2018, 19:59:47] • [IP: 95.129.224.***]

Gratulacje dla wszystkich par!

Gość • Środa [25.04.2018, 16:59:28] • [IP: 31.1.68.**]

brawa dla panstwa Lipinskich:)

Gość • Środa [25.04.2018, 14:07:14] • [IP: 83.11.147.**]

GRATULUJE WSZYSTKIM PAROM A SZCZEGÓLNIE PANSTWU MACYSZYN, NASTĘPNYCH LAT W TAK WSPANIAŁYM POŻYCIU,

Gość • Środa [25.04.2018, 13:13:43] • [IP: 62.69.252.***]

Serdeczne gratulacje dla Państwa Brzysko, wspaniali, pogodni, pracowici ludzie...Szczęścia i słodyczy do końca życia i jeszcze jeden dzień dłużej

Gość • Środa [25.04.2018, 12:35:10] • [IP: 83.12.180.**]

Dla mnie wszyscy jesteście piękni.Serdeczne gratulacje dla wszystkich PAR.Sciskam serdecznie Krysię i Włodka.

waldi • Środa [25.04.2018, 12:06:54] • [IP: 188.146.45.**]

Serdeczne gratulacje dla państwa Macyszyn, dużo, dużo zdrówka na następne 50-cio lecie

Gość • Środa [25.04.2018, 11:32:19] • [IP: 178.238.249.***]

Dzisiaj żeby się pokazać w TV czy portalu nie trzeba mieć długie piękne pożycie małżeńskie. Nagrodą jest medal od Pana Prezydenta RP. Więc nie wiem o jakiej nagrodzie piszesz!! Nie pisz bzdur i nie obrażaj porządnych ludzi.

Gość • Środa [25.04.2018, 11:04:36] • [IP: 94.254.224.***]

Wpis został usunięty ze względu na złamanie prawa lub regulaminu serwisu przez użytkownika/Admin

Gość • Środa [25.04.2018, 11:00:46] • [IP: 94.254.231.**]

Pan Macyszyn wprowadził w błąd bo jest członkiem honorowym w osp a nie prezesem coś sie komuś miesza albo kłamie

Gość • Środa [25.04.2018, 10:53:40] • [IP: 178.235.182.***]

W pełni zgadzam się z gościem (godz 7:40)

Gość • Środa [25.04.2018, 10:33:18] • [IP: 164.127.153.**]

Chełpią się, że są razem tyle lat bo wiedzą że dostaną za to nagrody od prezydenta i napiszą o nich i pokażą choćby w tym serwisie i pochwalą się przed znajomymi. Normalnie by nie chcieli pokazać swoich starych zgrzybiałych twarzy.

Gość • Środa [25.04.2018, 10:30:58] • [IP: 176.221.123.***]

kiedyś była moda na Śluby Cywilne i Sluby Koscielne Dzisiaj Tradycja już Upadła Zyją bez Slubu 4 dzieci i idzież szybko do ZUS po Emeryturę ale było fajnie Wies się bawiła było Wesele były robione Bramy była wódeczka cos się działo we Wsi

Gość • Środa [25.04.2018, 10:22:59] • [IP: 77.112.124.**]

Serdeczne gratulacje dla wszystkich Jubilatów żyjcie długo i szczęśliwie w zgodzie i zdrowiu!

Gość • Środa [25.04.2018, 09:14:04] • [IP: 178.235.178.***]

Dla wspaniałych, przykładnych małżonków Tereski i Zdzisława Pacanow serdeczne gratulacje z okazji tego pięknego jubileuszu.

Gość • Środa [25.04.2018, 08:39:09] • [IP: 185.210.39.**]

Wspaniały przykład dla współczesnej młodzieży dla których ślub jest tylko fajną imprezą a przysięga zobowiązująca do śmierci pustym słowem. Dalszych wielu lat w zdrowiu i miłości!

Gość • Środa [25.04.2018, 07:56:29] • [IP: 80.245.189.***]

do ;Gościa • Środa [25.04.2018, 02:31:54] • [IP: 178.238.246.*** w epoce" zużyj i wyrzuć" przeżycie razem 50 lat (i to bez botoksu) to wyczyn dzisiaj, i za to min. te medale, Gratulacje dla wszystkich Par

Gość • Środa [25.04.2018, 07:51:45] • [IP: 92.42.112.***]

Nie za dlugie pozycie malżenskie sie dostaje medal, a za dlugie i ZGODNE pożycie malzeńskie. Nie za gromade dzieci, a za gromade dzieci DOBRZE WYCHOWANYCH. A za dzieci gromade dobrze wychowanych to ostatnio Prezydent Duda daje Krzyze Zasługi !

Gość • Środa [25.04.2018, 07:46:14] • [IP: 93.94.190.**]

Przepięknie wyglądacie Państwo-wszyscy. Gratulacje i kolejnych 50-lat

Gość • Środa [25.04.2018, 07:42:20] • [IP: 178.238.249.**]

gratulacje dla Bogusi i Zygmuta

Oglądasz 1-25 z 40
■ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż coroczna przerwa technologiczna w dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej nastąpi dnia 21.05.2018 r. od godziny 00:00 do godziny 24:00. Przedmiotowa przerwa związana jest z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła i sieci ciepłowniczych.■
■ W lasach naszego regionu zaznaczają swoją obecność wilki. Na terenach leśnych za rzeką Dziwną za Wolinem, na terenach łowisk Koła Łowieckiego "Dzik" i "Orzeł" i nad Dziwną już bytują wilki. Od pewnego czasu na wspomnianych terenach znajduje się zarżniętą przez wilki zwierzynę, myśliwi też obserwują ich obecność. Pokazany na zdjęciu basior jest wagi rzędu 50-60 kg. Kamera-pułapka uchwyciła go pół roku temu w nocy, gdy przechodził obok niej. Wilki nie zawsze chodzą w stadach, ten basior był samotnikiem. Nocą mogą przemieścić się nawet 40 km. ■ Bezdomni ze Świnoujścia niczym Nergal! Drą Biblię i zwijają papierosy. Nikt by nawet nie pomyślał, że bezdomni ze Świnoujścia mają coś wspólnego z Królem Ciemności. Jak się okazuje, niczym Nergal drą biblie a potem... kręcą przy jej pomocy papierosy! W tej sprawie napisał do nas jeden ze świadków opisywanego ekscesu ■ W sobotę, 26 maja, w Jacht Klubie Marynarki Wojennej „Kotwica” odbędzie się rozpoczęcie sezonu żeglarskiego. Żeglarze rozpoczną sezon uroczystym podniesieniem Bandery Klubowej oraz piknikiem połączonym z regatami dla dzieci i młodzieży ■ Pięć osób zatrutych w jednym z hoteli trafiło do szpitala. Wśród poszkodowanych były dzieci. Dwa zespoły ratownictwa medycznego wraz z lekarzem, strażacy oraz policjanci zabezpieczyli przed godziną 11:00 jeden z hoteli przy ulicy Elizy Orzeszkowej. Jak udało nam się dowiedzieć, na terenie hotelu doszło do zatrucia. Wśród poszkodowanych jest trójka dzieci oraz dwie osoby dorosłe, które na sygnałach przewiezione zostały do szpitala ■ W piątkowy wieczór na ulicy Marynarzy miał miejsce wypadek. Z balkonu na trzecim piętrze wypadł mężczyzna. Na miejsce przyjechały wszystkie służby. Co było przyczyną tragicznego upadku? ■ Słupek ostrzegawczy stoi od kilku miesięcy - zablokowany chodnik przy placu Słowiańskim ■ Wymusił pierwszeństwo. Teraz stanie przed sądem Po publikacji artykułu odnośnie zdarzenia w autobusie, gdzie urazu głowy doznała jedna z jego pasażerek, otrzymaliśmy odpowiedź ze strony Policji. Jak się okazuje, kierowca autobusu zahamował gwałtownie, aby uniknąć kolizji z samochodem osobowym marki mercedes. Niestety, w wyniku gwałtownego hamowania, urazu głowy doznała jedna z pasażerek. Kierowca za stworzenie zagrożenia w ruchu będzie odpowiadał przed sądem ■ Czy Janusz Żmurkiewicz prowadzi swoją kampanię wyborczą za publiczne pieniądze? Zobacz jaka była odpowiedź! ■ Czyżby nasze drewno było aż tak cenione przez Niemców, że posuwają się do nielegalnego zdobycia? Aż z okolic Wolgastu przyjechał bowiem kierowca, który najwyraźniej tak bardzo zapragnął polskiego drewna, że posunął się do kradzieży! W czwartek 3 maja, o godzinie 5.00 rano przy ulicy Wojska Polskiego zatrzymał się samochód z rejestracją z Wolgastu. Jego kierowca najspokojniej w świecie zaczął ładować leżące tam drewno do swojego auta ■ Czy 6 monet w kwocie 1,30 zł może stać się powodem nieporozumienia? Jak się okazuje, tak. O dosyć przykrym spotkaniu z młodym kierowcą autobusu opowiedziała jedna z naszych Czytelniczek ■ Wkrótce otwarcie sezonu na lotnisku Heringsdorf. Otwarcie sezonu 2018 na lotnisku w Heringsdorfie odbędzie się 5 maja o godzinie 12.30 ■ Od nowego roku szkolnego. Wyższe dodatki dla nauczycieli. Ze 134,10 do 175 złotych miesięcznie wzrasta dodatek za sprawowanie funkcji wychowawczy klasy, a z 94,85 złotych do 120 złotych miesięczny dodatek za opiekuna stażu. Oba dodatki w nowej wysokości będą wypłacane świnoujskim nauczycielom od 1 września 2018 r. ■ Rada Miasta zaakceptowała propozycje przyznania dotacji celowych na dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych w dwóch zabytkowych kościołach na terenie świnoujścia. Z budżetu miasta wsparcie otrzymają parafie Chrystusa króla w Świnoujściu oraz Niepokalanego Poczęcia NMP w Świnoujściu-Karsiborze ■ Nie doszło do głosowonia w sprawie radnego Kmila Janta-Lipińskiego, któremu zarzucono naruszenie ustawy o samorządzie gminnym. Na wniosek radnego Sławomira Nowickiego, po przedstawieniu stanowisko stron sprawa została zdjęta z porządku obrad dzisiejszej sesji ■ Kamil Janta-Lipiński: Nigdy nie prowadziłem działalności gospodarczej ■ Radny Kamil Janta - Lipiński; Jako radny nie sprzeniewierzyłem zapisom ustawy o samorządzie gminnym. Sprawa jest uderzeniem we mnie i mojego ojca ■ Radna Agatowska pyta o harmonogram prac remontowych na ulicy Wojska Polskiego."Wydaje mi się, że najwyższy czas aby mieszkańcy poznali terminy i jaka tymczasowa organizacja ruchu ich czeka"-mówi radna ■ Alicja Bohdziewicz uważa, że miasto powinno pomyśleć o nowej lokalizacji campingu ■ W czwartek 19 kwietnia zgubiono kluczyki (dwa sprzężone piloty) do samochodu Volkswagen w dzielnicy nadmorskiej. Dla znalazcy nagroda - 200 zł. Telefon kontaktowy 605768734 ■ Na festiwal Food Trucków przypłynął sam Neptun! Niestety, Władca mórz wrócił do domu głodny ■ Ciemności na Platanie - pytamy Rzecznika Prezydenta, czy tamtejszym mieszkańcom rozbłyśnie uliczne światło? ■ SABAT czyli Spotkanie Artystów Bezkonfliktowych aczkolwiek Twórczych to tytuł pleneru artystów z całej Polski i poplenerowej wystawy, którą można oglądać od 14.04 w galerii ART MDK ■ Od dnia 13 kwietnia do 12 października 2018 roku, w związku z prowadzonymi pracami związanymi z przebudową, wyłączona z ruchu zostaje ul. Łęgowa na odcinku 1065 m. Wykonawca przez cały okres prac zapewni dojazd ulicą do posesji dla mieszkańców, a także przejazd dla innych użytkowników drogi ■ Mieszkańcy alarmują o dramatycznej sytuacji w Karsiborzu! Do redakcji trafił anonimowy email ze zdjęciami wygłodzonych koni. Zaniedbane zwierzęta znajdują się przy ulicy Warzywnej w dzielnicy Karsibór. Mieszkańcy alarmują o dramatycznej sytuacji ■ Uwaga! W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi, w dniu 12 kwietnia br., w godzinach od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicy Markiewicza, na odcinku pomiędzy ulicami Kaszubską i Wielkopolską oraz w budynku nr 23 b,c przy ulicy Gdyńskiej ■ Jak poinformował Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki we wtorek 10 kwietnia o godzinie 8.41, w celu upamiętnienia katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, na terenie całego województwa na minutę uruchomione zostaną syreny alarmowe ■ Rada Miasta przyjęła kompromisowe stanowisko w sprawie sprawie przebiegu drogi S3 przez Świnoujście. Zgodnie z propozycją rady droga ekspresowa na terenie miasta ma częściowo przebiegać po nasypie, a częściowo-po estakadzie ■ W sobotę, tuż po godzinie 20.00 przed jeden z bloków przy ulicy Matejki zajechała policja, tuż za nią karetka pogotowia. Przyczyną była kłótnia i bójka w jednym z mieszkań. Prawdopodobnie jeden z uczestników awantury miał nóż... W wieżowcu przy Matejki 12 doszło do bójki pomiędzy dwoma członkami rodziny. Któryś z nich najprawdopodobniej użył noża. Mężczyzna został poszkodowany. Na miejsce przyjechali policjanci oraz ratownicy medyczni ■ Nowe oświetlenie Muzeum, czy równie drogie jak brzydkie? ■ W piątek w późnych godzinach wieczornych kilka patroli policyjnych poszukiwało na terenie miasta dwóch nastolatek, których życie i zdrowie mogło być zagrożone ze względu na wypitą dużą ilość alkoholu. Nietrzeźwa 13-latka i jej 14-letnia koleżanka zostały odnalezione w Parku Zdrojowym. Dziewczyny miały problemy z utrzymaniem równowagi, u jednej z nich stwierdzono po badaniu zawartość ponad 1,5 promila alkoholu. Jedna z nich trzeźwiała w szpitalu ■ Świnoujscy policjanci jeszcze raz zwracają się do mieszkańców Świnoujścia oraz turystów z prośbą o pomoc w poszukiwaniach 27-letniej Olgi Ujazda. Ktokolwiek widział zaginioną bądź ktokolwiek wie, gdzie może ona przebywać, proszony jest o pilny kontakt ■ Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuję, że z powodu awarii sieci wodociągowej (pęknięcie rury) na ul.Toruńskiej nastąpi przerwa w dostawie wody od ul.Szkolnej do ul. Gdyńskiej. Planowany czas usunięcia awarii godz.15.00 ■ Podwójne miejsce w przedszkolu? W Świnoujściu czteroletnie dziecko przyprowadzane jest do dwóch różnych przedszkoli ■ Zmiana terminu koncertu NIE-poważnego Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana terminu koncertu NIE-poważnego, organizowanego przy współudziale MDK w Świnoujściu. Koncert został przeniesiony na nowy termin 25 kwietnia 2018 roku, godz. 17.00 ■ Kończąca się kadencja to zwykle czas podsumowań, refleksji, satysfakcji. Dlatego nasz dziennikarz zapytał radnego Jacka Jurkiewicza o jego mijająca kadencję w radzie miasta - prosił o przedstawienie sukcesów najistotniejszych dla radnych, o to, czego udało się dokonać oraz jakie sprawy lub problemy były najtrudniejsze. Redakcja była także ciekawa opinii dotyczącej 15. lat urzędowania prezydenta Janusza Żmurkiewicza ■ Już wkrótce może się okazać, że urodzenie dziecka będzie można zgłosić przez internet. Dzięki temu udogodnieniu rodzice nie będą musieli fatygować się z pójściem do Urzędu Stanu Cywilnego ■ Groźny wypadek podczas pracy - mężczyzna został przygnieciony przez śmieciarkę. Do bardzo groźnego wypadku doszło w sobotę rano w dzielnicy nadmorskiej. Mężczyznę przygniótł samochód Remondisu. Poszkodowany został zabrany śmigłowcem LPR ■ Poseł Kornel Morawiecki ponownie składa interpelację w sprawie nieprawidłowości w Świnoujściu ■ Rada Miasta powołała komisję statutową , która zajmie się dostosowaniem statutu miasta do obecnie obowiązującego w Polsce prawa ■ Po długiej i burzliwej momentami dyskusji Rada Miasta uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018-2028. W prognozie znalazły się m.in. środki na budowę promenady zdrowia, remont starej promenady i remont ul. Wojska Polskiego ■ Rada Miasta w Świnoujściu jednomyślnie postanowiła zlecić Komisji rewizyjnej skontrolowanie prawidłowości przygotowania i realizacji wycinki drzew i krzewów pod inwestycję "Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej - Budowa promenady zdrowia" ■ Joanna Agatowska poprosiła o wykaz inwestycji na terenie Świnoujścia realizowanych w Świnoujściu w latach 2012 - 2017 których realizacja wiązała się z koniecznością rekompensowania miejsc parkingowych. Radna poprosiła o podanie ilości i lokalizacji takich miejsc ■ SLD o promenadzie Zdrowia: 47 mln złotych za inwestycję, która początkowo była szacowana na 24 mln złotych! Zobacz film! ■ Zamordowany we własnym mieszkaniu - sprawca podciął mu gardło. We wtorek po godzinie 16:00 policjanci weszli do jednego z mieszkań bloku przy ulicy Grunwaldzkiej 23 d. Po chwili przyjechał lekarz i ratownicy medyczni. W mieszkaniu zostały znalezione zwłoki - to starszy mężczyzna z podciętym gardłem. Zgon prawdopodobnie nastąpił już jakiś czas temu. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna jest ofiarą morderstwa. Na miejsce przyjechał prokurator oraz policja dochodzeniowa, którzy badają miejsce zbrodni ■ Już po raz trzeci miasto będzie kierowało zapytanie ofertowe w sprawie remontu sali w której odbywają się sesje Rady Miasta. Jak już wcześniej informowaliśmy, nie ma chętnych wykonawców, którzy podjęliby się tego zadania. Kiedy zatem remont ruszy? Tego na tę chwilę nie wiadomo ■ Uwaga na fałszywych policjantów! O próbie oszustwa metodą "na policjanta" zostali powiadomieni dziś świnoujscy stróże prawa. Ofiarą miała paść seniorka, która na szczęście nie dała się zwieść oszustom ■ U nas też oddają nienależnie pobrane 500 plus. Od 2017 roku do teraz było ponad 30 takich decyzji! ■ Funkcjonariusze zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę, który posiadał ponad 3 promile w organizmie. 33-letni mężczyzna był wcześniej karany i posiadał dwa zakazy kierowania pojazdami. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara więzienia do 3 lat ■ Skok na kasę! Zamaskowany mężczyzna z bronią w ręku napadł na sklep. Chwile grozy przeżyła ekspedientka sklepu, która stanęła twarzą w twarz z zamaskowanym napastnikiem. Zaraz po wejściu do sklepu, mężczyzna grożąc nożem zażądał pieniędzy! Doszło do szarpaniny, napastnik złapał kobietę za gardło. W niedzielę około godziny 17:30 do jednego ze sklepów z artykułami monopolowo-tytoniowymi przy Placu Słowiańskim wszedł mężczyzna. Twarz miał zamaskowaną chustą ■ Znaleziono telefon Samsung s8+ do odbioru na komendzie policji w Swinoujsciu ■ Od dnia 19 marca do 31 maja 2018 r. wyłączony z ruchu zostaje odcinek ulicy Zalewowej od skrzyżowania ulicy Sąsiedzkiej do skrzyżowania ulicy Zalewowej z ul. Szmaragdową. Objazd odcinka nastąpi ulicą Szmaragdową. W związku z tym wyłączeniu ulegną przystanki o nazwie Zalewowa/Sąsiedzka dla linii nr 10 w obu kierunkach. Najbliższe przystanki: Sąsiedzka/Szkoła lub Zalewowa/Szmaragdowa ■ Komenda Miejska Policji w Świnoujściu odwołuje poszukiwania za zaginionym Grzegorzem Pawłowskim ■