░ Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie Inspektorat w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy. Wymagane wykształcenie: średnie. Miejsce pracy: ZUS Inspektorat w Świnoujściu ul. Piastowska 63. Więcej informacji na stronie: www.zus.pl lub u Kierownika Inspektoratu pod nr telefonu 91-382-38-02 ░

POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Wtorek [24.04.2018, 20:23:04] • Świnoujście

50 lat na dobre i na złe. Małżeńskie „Złote gody”

50 lat na dobre i na złe. Małżeńskie „Złote gody”

fot. iswinoujscie.pl

10 małżeństw obchodziło dziś wyjątkowy jubileusz – 50 rocznicę ślubu. Z tej okazji w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się miła uroczystość. Były gratulacje od prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza, kwiaty i symboliczna lampka szampana. Oczywiście nie zabrakło gromkiego „sto lat” i gratulacji od najbliższej rodziny. Każdy z jubilatów otrzymał pamiątkowy medal od prezydenta Polski.

Państwo Zenona i Józef Argalscy związek małżeński zawarli 15 kwietnia 1968r. w Wąbrzeźnie. Pan Józef karierę zawodową związał z mundurem, kilka miesięcy po zawarciu związku małżeńskiego rozpoczął zawodową służbę wojskową w Wojskach Ochrony Pogranicza
w Świnoujściu, na emeryturę przeszedł po 35 latach służby. Pani Zenona przez 15 lat pracowała
w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelianka”, przez kolejnych 25 lat jako pracownik cywilny Wojsk Ochrony Pogranicza, które po przemianie stały się Strażą Graniczną. Państwo Argalscy zostali odznaczeni przez Przewodniczącego Rady Państwa Brązowym Krzyżem Zasługi. Pani Zenona i Pan Józef mają dwójkę dzieci, trzech wnuków i jedną prawnuczkę.

Państwo Alicja i Antoni Bludnik związek małżeński zawarli 13 lipca 1968 r. w Świnoujściu.
Pan Antoni od 1961 r. do uzyskania emerytury zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra”. Pan Bludnik został uhonorowany odznaczeniami resortowymi i państwowymi. Pani Alicja oddała się rodzinie i wychowaniu dziecka, dbając
o ciepło domowego ogniska. Państwo Bludnik interesują się literaturą, filmami, Pan Antoni naukami ścisłymi, a Pani Alicja pasjonuje się rękodziełem użytkowym.

50 lat na dobre i na złe. Małżeńskie „Złote gody”

fot. iswinoujscie.pl

Państwo Krystyna i Włodzimierz Brzysko związek małżeński zawarli 3 lutego 1968 r.
w Świnoujściu. Państwo Brzysko karierę zawodową związali z Przedsiębiorstwem Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra”, Pani Krystyna zatrudniona była w latach 1964-2002, natomiast Pan Włodzimierz w latach 1962-1993, następnie do 2007 r. pracował w Żegludze Świnoujskiej. Pasją Pani Brzysko jest ogrodnictwo, a hobby Pan Brzysko to wędkarstwo.
Pani Krystyna i Pan Włodzimierz mają dwoje dzieci i pięcioro wnucząt.

Państwo Janina i Michał Cieniewicz związek małżeński zawarli 11 lutego 1967 r.
w Świnoujściu. Pan Michał przez 35 lat zatrudniony był w przedsiębiorstwie, które obecnie nosi nazwę ENERGOPOL. Pani Janina pracowała w gastronomii, w PSS „Społem”, piekarni oraz w masarni, gdzie przepracowała 32 lata. Państwo Cieniewicz mają dwie córki, troje wnucząt
i dwóch prawnuków. Zainteresowania Pana Michała i Pani Janiny to wędkarstwo i jazda rowerami.

50 lat na dobre i na złe. Małżeńskie „Złote gody”

fot. iswinoujscie.pl

Państwo Bogumiła i Zygmunt Klej związek małżeński zawarli 2 września 1967 r. w Kołczewie. W latach 1960-1965 Pan Zygmunt pracował w Kopalni Dębińsko i Jastrzębie Moszczenica. Następnie karierę zawodową związał z wojskiem, pracując w Wojskowej Komendzie Uzupełnień i Straży Granicznej. Pan Klej został uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pani Bogumiła przez długie lata pracowała w gastronomii i przy obsłudze gości hotelowych. Pasją Państwa Klej jest ogrodnictwo, ich ogródek działkowy został trzykrotnie odznaczony. Pani Bogumiła i Pan Zygmunt mają dwoje dzieci, troje wnucząt i czworo prawnucząt.

Państwo Teresa i Antoni Lipińscy związek małżeński zawarli 13 stycznia 1968 r.
w Świnoujściu. Pan Antoni od zawsze związany z harcerstwem, swoją karierę zawodową związał również z tą dziedziną, początkowo pracował jako instruktor Komendy Hufca ZHP w Jędrzejowie. Po przyjeździe do Świnoujścia, pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4, pełnił również funkcję Komendanta Hufca ZHP w Świnoujściu. Był także wizytatorem, metodykiem, kierownikiem Miejskiej Pracowni Dydaktycznej Wychowania Technicznego
w Świnoujściu. Do przejścia na emeryturę pracował jako nauczyciel techniki i szczepowy ZHP
w Szkole Podstawowej nr 1. Pan Antoni został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi dla ZHP i wieloma innymi państwowymi odznaczeniami. Pani Teresa swoją pracę zawodową związała z nauczaniem początkowym, najpierw w Szkole Podstawowej nr 3, następnie w Szkole Podstawowej nr 1
w Świnoujściu, gdzie pracowała do czasu przejścia na emeryturę. Odznaczenia jakimi została uhonorowana Pani Teresa to m.in. Złoty Krzyż Zasługi czy nagroda Ministra Oświaty i Wychowania. Pasją Pana Antoniego jest filatelistyka i kolekcjonowanie pamiątek związanych
z harcerstwem, prowadzi Izbę Pamiątek Harcerskich i harcówkę w Liceum im. Mieszka I w Świnoujściu. Pani Teresa w dalszym ciągu pasjonuje się pracą z dziećmi i harcerstwem, jest czynnym członkiem Harcerskiego Kręgu Seniorów „Kotwica” w Świnoujściu. Państwo Lipińscy mają dwoje dzieci i troje wnucząt.

50 lat na dobre i na złe. Małżeńskie „Złote gody”

fot. iswinoujscie.pl

Państwo Marianna i Józef Macyszyn związek małżeński zawarli 24 sierpnia 1968 r. w Kaliszu Pomorskim. Pan Józef pracował w Nadleśnictwie Wygon, następnie w Nadleśnictwie Międzyzdroje jak Leśniczy Leśnictwa Lubiewo. Pani Marianna rozpoczęła pracę zawodową
w przedszkolu w miejscowości Breń, następnie do 2001 r. pracowała w Przedszkolu Miejskim
Nr 4 w Przytorze, piastując funkcję Dyrektora. Państwo Macyszyn są bardzo aktywni społecznie. Pani Marianna jest założycielką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Przytorze, którego była przewodniczącą przez 10 lat a teraz jest jego aktywnym członkiem, Pani Macyszyn jest również założycielką zespołu śpiewaczego „Malwy”, a także członkiem Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet. Pan Józef jest Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytorze, członkiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, akompaniatorem zespołu śpiewaczego „Malwy”, a także myśliwym Koła Łowieckiego „Dzik”. Państwo Macyszyn zostali uhonorowani wieloma odznaczeniami, Pan Józef otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznakę za wysługę „20 lat” związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a także Brązową Odznakę Honorową za zasługi w pracy społecznej Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr. Pani Marianna otrzymała Złoty Krzyż zasługi za pracę pedagogiczną, Złotą Odznakę Honorową za szczególne zasługi dla Polskiego związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Godność Honorowego Przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Przytorze nadawaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie. Państwo Macyszyn mają trójkę dzieci, sześcioro wnucząt i jednego prawnuczkę.

Państwo Teresa i Zdzisław Pacan związek małżeński zawarli 26 sierpnia 1967 r. w Ziębicach. Pan Zdzisław ma 47 letni staż pracy zawodowej, ostatnim miejscem pracy była Morska Stocznia Remontowa w Świnoujściu, członek Komisji Rewizyjnej przy NSZZ „Solidarność”. Pani Teresa swoją pracę zawodową związała z pedagogiką, przepracowując 32 lata na stanowisku bibliotekarza szkolnego, za co została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Przewodnicząca Koła NSZZ „Solidarność” w Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I
w Świnoujściu. Państwo Pacan mają troje dzieci oraz troje wnucząt.

50 lat na dobre i na złe. Małżeńskie „Złote gody”

fot. iswinoujscie.pl

Państwo Waleria i Michał Sielatyccy związek małżeński zawarli 12 kwietnia 1968 r.
w Stepnicy. Pan Michał podczas swojej pracy zawodowej był zatrudniony w takich przedsiębiorstwach jak Baltona i PSS „Społem”, pracował również w Zarządzie Portu. Pani Waleria pracowała jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Stepnicy, Kliniskach, Rzystanowie i w Świnoujściu. Zatrudniona była również w Domu Wczasowym, a także
w księgowości Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Pan Sielatycki został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, a Pani Sielatycka otrzymała Dyplom uznania Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Zainteresowania Pana Michała to sport, rozwiązywanie krzyżówek i mechanika, Pani Waleria interesuje się filmem i bieżącymi wydarzeniami. Państwo Sielatyccy mają dwoje dzieci, czworo wnucząt i jednego prawnuka.

Państwo Ludmiła i Adam Witt związek małżeński zawarli 14 października 1967 r.
w Trzebiatowie. Pan Adam po skończeniu szkoły morskiej w Szczecinie swoją pracę zawodową związał z mundurem, służąc na okrętach ratowniczych Marynarki Wojennej, następnie na Dywizjonie Pomocniczych Jednostek Pływających. Po przejściu na emeryturę Pan Adam podjął pracę w Zarządzie Morskim w Świnoujściu. Pani Ludmiła po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej rozpoczęła swoją karierę zawodową pracując w szpitalu w Nowym Czarnowie, kolejno Przychodni Medycznej w Świnoujściu, a następnie w świnoujskim Sanatorium Związków Spółdzielni Inwalidów. Państwo Witt z dumą i radością przekazują swoje doświadczenie dzieciom i wnukom.

Uroczystość w domu Jubilatów, 24.04.2018 r.
Państwo Teodozja i Janusz Przybylscy związek małżeński zawarli 22 grudnia 1952 r. w Gnieźnie.
W zeszłym roku świętowali więc 65 Rocznicę Śluby – Żelazne Gody. Zostaną odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Państwo Przybylscy do Świnoujścia przyjechali w latach 70-tych. Pan Janusz zatrudniony był w Morskiej Stoczni Remontowej, pracował w przedsiębiorstwie budowlanym, wodociągach oraz przedsiębiorstwie gazowniczym.
Pani Teodozja oddała się wychowywaniu dzieci i prowadzeniem domu. Państwo Przybylscy mają dwóch synów.


komentarzy: 40, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-25 z 40

Robert • Piątek [27.04.2018, 20:20:58] • [IP: 80.245.178.***]

Wszystkiego najlepszego Zeniu i p. Józefie. Pozdrawiam również pana Zygmunta z małżonką. Wszystkim życzę następnych 50 lat w zdrowiu i zgodzie. Robert.

moondek KOREKTOR • Środa [25.04.2018, 22:28:19] • [IP: 178.235.180.***]

... mają sześcioro wnucząt i JEDNEGO PRAWNUCZKĘ. .. Kosmici ja cię nie mogę !!

Gość • Środa [25.04.2018, 21:41:42] • [IP: 178.238.246.***]

Wpis został usunięty ze względu na złamanie prawa lub regulaminu serwisu przez użytkownika/Admin

Gość • Środa [25.04.2018, 21:26:51] • [IP: 95.129.224.***]

Gratulacje dla Wszystkich par.Serdeczne pozdrowienia dla Państwa Pacan.

Gość • Środa [25.04.2018, 21:10:15] • [IP: 83.11.244.**]

Gratulacje dla państwa Macyszyn, wspaniali ludzie, następnej 50 rocznicy w zdrowiu.Wszystkiego dobrego źyczą znajomi Sto lat.

Gość • Środa [25.04.2018, 20:14:12] • [IP: 178.235.182.***]

TERESKO I ANTONI !!GRATULACJE I MOC ŻYCZEŃ ŚCISKAMY WAS I ŻYCZYMY DUŻO, DUŻO ZDROWIA koleżanki z 1.

Gość • Środa [25.04.2018, 19:59:47] • [IP: 95.129.224.***]

Gratulacje dla wszystkich par!

Gość • Środa [25.04.2018, 16:59:28] • [IP: 31.1.68.**]

brawa dla panstwa Lipinskich:)

Gość • Środa [25.04.2018, 14:07:14] • [IP: 83.11.147.**]

GRATULUJE WSZYSTKIM PAROM A SZCZEGÓLNIE PANSTWU MACYSZYN, NASTĘPNYCH LAT W TAK WSPANIAŁYM POŻYCIU,

Gość • Środa [25.04.2018, 13:13:43] • [IP: 62.69.252.***]

Serdeczne gratulacje dla Państwa Brzysko, wspaniali, pogodni, pracowici ludzie...Szczęścia i słodyczy do końca życia i jeszcze jeden dzień dłużej

Gość • Środa [25.04.2018, 12:35:10] • [IP: 83.12.180.**]

Dla mnie wszyscy jesteście piękni.Serdeczne gratulacje dla wszystkich PAR.Sciskam serdecznie Krysię i Włodka.

waldi • Środa [25.04.2018, 12:06:54] • [IP: 188.146.45.**]

Serdeczne gratulacje dla państwa Macyszyn, dużo, dużo zdrówka na następne 50-cio lecie

Gość • Środa [25.04.2018, 11:32:19] • [IP: 178.238.249.***]

Dzisiaj żeby się pokazać w TV czy portalu nie trzeba mieć długie piękne pożycie małżeńskie. Nagrodą jest medal od Pana Prezydenta RP. Więc nie wiem o jakiej nagrodzie piszesz!! Nie pisz bzdur i nie obrażaj porządnych ludzi.

Gość • Środa [25.04.2018, 11:04:36] • [IP: 94.254.224.***]

Wpis został usunięty ze względu na złamanie prawa lub regulaminu serwisu przez użytkownika/Admin

Gość • Środa [25.04.2018, 11:00:46] • [IP: 94.254.231.**]

Pan Macyszyn wprowadził w błąd bo jest członkiem honorowym w osp a nie prezesem coś sie komuś miesza albo kłamie

Gość • Środa [25.04.2018, 10:53:40] • [IP: 178.235.182.***]

W pełni zgadzam się z gościem (godz 7:40)

Gość • Środa [25.04.2018, 10:33:18] • [IP: 164.127.153.**]

Chełpią się, że są razem tyle lat bo wiedzą że dostaną za to nagrody od prezydenta i napiszą o nich i pokażą choćby w tym serwisie i pochwalą się przed znajomymi. Normalnie by nie chcieli pokazać swoich starych zgrzybiałych twarzy.

Gość • Środa [25.04.2018, 10:30:58] • [IP: 176.221.123.***]

kiedyś była moda na Śluby Cywilne i Sluby Koscielne Dzisiaj Tradycja już Upadła Zyją bez Slubu 4 dzieci i idzież szybko do ZUS po Emeryturę ale było fajnie Wies się bawiła było Wesele były robione Bramy była wódeczka cos się działo we Wsi

Gość • Środa [25.04.2018, 10:22:59] • [IP: 77.112.124.**]

Serdeczne gratulacje dla wszystkich Jubilatów żyjcie długo i szczęśliwie w zgodzie i zdrowiu!

Gość • Środa [25.04.2018, 09:14:04] • [IP: 178.235.178.***]

Dla wspaniałych, przykładnych małżonków Tereski i Zdzisława Pacanow serdeczne gratulacje z okazji tego pięknego jubileuszu.

Gość • Środa [25.04.2018, 08:39:09] • [IP: 185.210.39.**]

Wspaniały przykład dla współczesnej młodzieży dla których ślub jest tylko fajną imprezą a przysięga zobowiązująca do śmierci pustym słowem. Dalszych wielu lat w zdrowiu i miłości!

Gość • Środa [25.04.2018, 07:56:29] • [IP: 80.245.189.***]

do ;Gościa • Środa [25.04.2018, 02:31:54] • [IP: 178.238.246.*** w epoce" zużyj i wyrzuć" przeżycie razem 50 lat (i to bez botoksu) to wyczyn dzisiaj, i za to min. te medale, Gratulacje dla wszystkich Par

Gość • Środa [25.04.2018, 07:51:45] • [IP: 92.42.112.***]

Nie za dlugie pozycie malżenskie sie dostaje medal, a za dlugie i ZGODNE pożycie malzeńskie. Nie za gromade dzieci, a za gromade dzieci DOBRZE WYCHOWANYCH. A za dzieci gromade dobrze wychowanych to ostatnio Prezydent Duda daje Krzyze Zasługi !

Gość • Środa [25.04.2018, 07:46:14] • [IP: 93.94.190.**]

Przepięknie wyglądacie Państwo-wszyscy. Gratulacje i kolejnych 50-lat

Gość • Środa [25.04.2018, 07:42:20] • [IP: 178.238.249.**]

gratulacje dla Bogusi i Zygmuta

Oglądasz 1-25 z 40
■ WOJSKO: 19 marca, w godzinach wieczornych były przeprowadzane zajęcia taktyczne w lesie na terenie obiektu wojskowego Karsibór. Podczas zajęć stosowano środki pozoracji. Użyte zostały świece dymne, które generują dym nietoksyczny i nieszkodliwy, a ich użycie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Ćwiczenia tego typu prowadzone są cyklicznie, kilka razy w ciągu roku. Wzięło w nich udział ponad dwudziestu żołnierzy. Żaden z nich nie zgłaszał po zajęciach problemów ani dolegliwości - tłumaczy kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski Rzecznik Prasowy 8. Flotylla Obrony Wybrzeża ■ Prom Karsibór uciekł z przeprawy! Nad wodą unosił się trujący opar! Zobacz film! ■ Niemiecki wymiar sprawiedliwości łaskawy dla sprawców napadu na taksówkarza ze Świnoujścia? ■ Córki odebrały testament matki zapisany na kartkach romansu. Ta książką niczym list w butelce po latach, wędrówki po falach życia trafiła w końcu do adresata. Mówi się, że takie historie zdarzają się tylko w hollywoodzkich produkcjach, jednak jedna z nich zdarzyła się w Świnoujściu. Tuż po naszej publikacji, w której opisaliśmy wzruszający temat testamentu anonimowej kobiety, która na kartkach książki kieruje ostatnie słowa do sowich najbliższy ma swój ciąg dalszy ■ Wojciech Zyska o Wolińskim Parku Narodowym: Na tle Wyspy Wolin to przysłowiowa „kość w gardle”. Pozostawiam park w dobrej kondycji. Odchodzę z podniesioną głową, dziękując jednocześnie wszystkim za współpracę i pomoc na rzecz ochrony tego parku – pisze w pożegnalnym liście dr inż. Wojciech Zyska, odwołany właśnie dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego ■ „Do trumny ubierzcie mnie na różowo”. Wzruszający list pacjentki zapisany na kartkach książki ■ To Świnoujście rozpętało aferę międzynarodową. Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę naruszenia unijnego prawa. Uruchomiona wobec Polski procedura naruszenia unijnego prawa dotyczy konfliktu z 2017 roku, kiedy świnoujski strażnik miejski spektakularnie zatrzymał niemieckie autobusy UBB na granicy. Chodzi o dostęp do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. Rąbka tajemnicy uchyliła nam Komisja Europejska ■ Trwają prace nad uchwałą krajobrazową, zwaną też kodeksem reklamowym. Będzie to dokument porządkujący przestrzeń publiczną miasta. Wprowadzi zasady i warunki umieszczania reklam, urządzeń reklamowych oraz małej architektury i ogrodzeń na terenie całego Świnoujścia ■