POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Niedziela [17.03.2019, 17:07:51] • Świnoujście

Od rozwoju do upadku, czyli historia „Odry w pigułce”

Od rozwoju do upadku, czyli historia „Odry w pigułce”

Odra 1968 r.(fot. Andrzej Ryfczyński / archiwum )

Czy gdyby wszystko poszło jednak zgodnie z planem, to Odra funkcjonowałaby do dziś? To pytanie rozpala wyobraźnię wielu mieszkańców Świnoujścia. Wiele rzeczy i miejsc w naszym mieście przypomina nam o "Matce Odrze".

Niewielu jest w Świnoujściu rdzennych mieszkańców, którym nazwa: Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Odra w Świnoujściu byłaby obca. Przez ponad dwa pokolenia przedsiębiorstwo to wywierało potężny wpływ na kształt miasta, jego rozwój i codzienność jego mieszkańców. Pozostawiło po sobie trwały, pozytywny ślad w pamięci wielu Świnoujścian, a także w ich mentalności.

Flota dalekomorska Odry pływała po całym świecie pozwalając rybakom zobaczyć go takim, jakim wówczas był, w całej jego różnorodności. Rybacy dalekomorscy widzieli kraje bogate i biedne, krajobrazy piękne i niemal postapokaliptyczne. Jednym słowem widzieli rzeczy, o których w Polsce można było co najwyżej przeczytać, bo cóż innego pozostawało przeciętnemu szaraczkowi, który o zwiedzaniu Vancouver, Mombasy czy Montevideo mógł jedynie pomarzyć? Wykształcił się więc specyficzny w ówczesnej, nieraz hermetycznej, rzeczywistości Polski typ człowieka. Wiedząc więcej o świecie, Odrowcy potrafili na wiele spraw patrzeć krytycznie. Byli odporni na puste frazesy, nowomowę i obietnice, którymi - jako współobywateli – karmiła ich władza czerwona czy biała. Przecież oni to wszystko już gdzieś widzieli... Samo Świnoujście stało się dzięki Odrze miastem pod wieloma względami otwartym i na trwałe wykształcił się w nim charakter morski, a raczej dalekomorski.

Od rozwoju do upadku, czyli historia „Odry w pigułce”

Humbak 1970-71 r.(fot. Andrzej Ryfczyński / archiwum )

Przez dziesięciolecia świnoujską Odrę cechował wyjątkowo dynamiczny rozwój na wszelkich szczeblach działalności, osiągając apogeum w końcu lat 70-tych. W tym czasie Odra zatrudniała ponad 6000 pracowników (w tym prawie 4000 morskich), a flotę rybacką stanowiło ok. 50 statków. Odra posiadała również nowatorski system zarządzania. Polegał on na niewielkiej liczbie pionów i dużej ich samodzielności w działaniu. Rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwie, ze względu na swoją skuteczność, były chętnie kopiowane przez pozostałe przedsiębiorstwa rybołówstwa morskiego i dalekomorskiego.

Najważniejszymi łowiskami eksploatowanymi przez PPDiUR „Odra" były obszary na północno-wschodnim Pacyfiku i południowo-zachodnim oraz południowo-wschodnim Atlantyku. Przedsiębiorstwo inicjowało i intensywnie włączało się w poszukiwania łowisk. Dzięki temu, w 1964 r. w Świnoujściu uruchomiony został Oddział Morskiego Instytutu Rybackiego, który wspomagał rybołówstwo w rozpoznawaniu nowych akwenów oraz opanowaniu techniki ich zagospodarowania. Największa intensywność wypraw zwiadowczych prowadzona była przez przedsiębiorstwo w latach 1957–1966. Statki PPDiUR „Odra" , jako pierwsze polskie jednostki rybackie, poszukiwały łowisk dorszy u wybrzeży Norwegii i Islandii. Ponadto pracownicy uczestniczyli w wyprawach prowadzonych na Morzu Barentsa, na wodach Labradoru, u wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych i Kanady, u zachodnich wybrzeży Afryki, na Oceanie Indyjskim.

Koncepcja penetrowania łowisk na wielu akwenach okazała się niezwykle przydatna w drugiej połowie lat 70-tych. Większość państw rozszerzyła swoje strefy ochronne rybołówstwa do 200 Mm, zamykając tym samym swobodny dostęp do swoich wybrzeży. USA i Kanada całkowicie uniemożliwiły korzystanie z łowisk u ich wybrzeży. Z upływem czasu te obostrzenia zostały zniesione, ale dostęp do łowisk wymagał uzyskania licencji przy uwzględnieniu różnych uwarunkowań – ilościowych, czasowych. W tej sytuacji podstawowym źródłem pozyskiwania dla kraju odpowiedniej ilości ryb stały się niezawłaszczone rejony połowowe, wody otwarte oraz łowiska eksploatowane na podstawie porozumień dwustronnych. Wyprawy dalekomorskie „Odry" ukierunkowane zostały od tamtego momentu w stronę północno-wschodniego Pacyfiku i południowo-zachodniego Atlantyku, rejonów rozpoznanych w pierwszych latach działania przedsiębiorstwa.

Od rozwoju do upadku, czyli historia „Odry w pigułce”

Przetwórstwo(fot. Andrzej Ryfczyński / archiwum )

Początek lat 80-tych przyniósł ze sobą poważne problemy ekonomiczno-finansowe w działalności przedsiębiorstwa, które jednak udało się częściowo zażegnać na koniec dekady - pomimo nierównowagi rynkowej, a także stale wzrastającego wskaźnika inflacji. Planowano rozbudowę floty, która od 1977 r. nie wzbogaciła się o żadne nowe jednostki. Plan ten udało się zrealizować jednak tylko częściowo. W 1986 r. zlecono budowę 7 nowoczesnych trawlerów przy cenie za jednostkę w wysokości ok. 9 mln dolarów (wartość dolara wynosiła wówczas ok. 200 zł). W 1990 r., kiedy oddano do użytku trzeci z nich, cena ta wynosiła już 86 mld zł ( za jednego dolara płacono już 9500 zł). Zrezygnowano zatem z pozostałych trawlerów. Przemiany początku dekady wywołały utratę przez przedsiębiorstwo zdolności samofinansowania swojej działalności. Wprowadzono w życie program naprawczy, który zakładał m.in. wyzbycie się przez przedsiębiorstwo wszystkich nieprodukcyjnych lub nieefektywnych rodzajów działalności, restrukturyzację polegającą m.in. na podziale przedsiębiorstwa na spółki prawa handlowego („Odraport Sp. z o.o.", „Euro-Odra Sp. z o.o ", „Odra-Kor Sp. z o.o"), oddłużenie przedsiębiorstwa.

Podjęte działania w konfrontacji z transformacją gospodarczą lat 90. XX w., okazały się nieskuteczne. Polityka państw nadbrzeżnych, sukcesywnie zamykających dostęp do swych łowisk, oraz pogłębiający się kryzys polskiej gospodarki morskiej uniemożliwiły skuteczną restrukturyzację i w zasadzie wywołały brak dalszych perspektyw rozwojowych.

Od rozwoju do upadku, czyli historia „Odry w pigułce”

Sieciarnia(fot. Andrzej Ryfczyński / archiwum )

Rok 2002 był decydujący dla istnienia przedsiębiorstwa. Jak wynika z szeregu opracowań zarządu, kierowanych do różnych ośrodków decyzyjnych, wskazujących wyczerpywanie się możliwości prawnych, finansowych i technicznych kontynuowania działalności rybackiej, bez istotnego wsparcia państwa oraz protokołów spotkań dwustronnych między zarządem a przedstawicielami pracowników (spośród których wielu od roku nie otrzymywało wynagrodzeń, a na statkach brakowało nawet żywności) - postanowiono o ostatniej, desperackiej próbie ratowania Odry. Wspólnie ze związkowcami przeanalizowano sytuację finansową przedsiębiorstwa. Z analizy wynikało, że, pomimo niekorzystnej sytuacji polskiego rybołówstwa w ostatnich latach, Odra odnotowywała najniższe straty spośród trzech przedsiębiorstw dalekomorskich. Jednak wyczerpała swoje możliwości w zakresie utrzymania płynności finansowej na poziomie zabezpieczającym bieżące potrzeby eksploatacyjne statków. Gwoździem do trumny pod tym względem była zapowiedziana przez Rosję utrata dostępu do kwot połowowych mintaja ikrowego na Morzu Ochockim i konieczność dyslokacji floty w rejon Afryki Południowej. Upadek szczecińskiego Gryfa wymusił także konieczność uregulowania zobowiązań Odry wobec Korei Południowej. Wysokość zadłużenia nie przekraczała jeszcze jednak wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa. Dodatkowo wobec narastającego radykalizmu zachowań załóg, żądających natychmiastowego uregulowania zaległych i bieżących wypłat, jedyną deską ratunku była wyprzedaż nieefektywnego i zbędnego majątku. Wprowadzony program naprawczy zakładał sprzedaż czterech statków: MT Kolias, MT Mustel, MT Włócznik, MT Orleń, sprzedaż udziałów w spółkach-córkach, sprzedaż gruntów, budynków i budowli oraz zbędnych zapasów magazynowych. Ponadto postanowiono ograniczyć zatrudnienie do poziomu 450 pracowników morskich i 40 w administracji.

Od rozwoju do upadku, czyli historia „Odry w pigułce”

1996 r.(fot. Andrzej Ryfczyński / archiwum )

Program ten, opracowany wspólnie przez Zarząd i przedstawicieli Związków Zawodowych został pozytywnie zaopiniowany przez Izbę Skarbową w Szczecinie, która z uwagi na brak zaległości podatkowych Odry względem Skarbu Państwa zdecydowała o przyznaniu dotacji ze środków pochodzących z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Został on również zatwierdzony przez Wojewodę. Mogłoby się wydawać, że wszystko zmierza ku dobremu, jednak z zachowanych dokumentów wynika, że ostatecznie zabrakło wsparcia ze strony władz centralnych ( przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Skarbu nie stawili się na spotkanie z przedstawicielstwem Mauretanii, przesądzającej o środkach na dopłaty do mauretańskich licencji połowowych). Pomimo wielu monitów kierowanych także do Ministerstwa Rolnictwa o przyspieszenie wypłat dotacji budżetowych, nie zostały one udzielone w zatwierdzonej wcześniej kwocie. Ponadto, szereg biurokratycznych zawirowań i błędów w komunikacji między pracownikami Ministerstwa Skarbu wymusił wstrzymanie sprzedaży MT Orleń, MT Mustel i MT Włócznik. Przedsiębiorstwo postawiono w stan likwidacji.

Od rozwoju do upadku, czyli historia „Odry w pigułce”

Odra Homar 27.09.02 r.(fot. Andrzej Ryfczyński / archiwum )

Czy gdyby wszystko poszło jednak zgodnie z planem, to Odra funkcjonowałaby do dziś? To pytanie rozpala wyobraźnię wielu mieszkańców Świnoujścia. Wiele rzeczy i miejsc w naszym mieście przypomina nam o "Matce Odrze". Po oceanach natomiast nadal pływa jedno z jej najbardziej udanych dzieci - dawny MT HOMAR o oznace rybackiej ŚWI- 186 - jeden ze wspomnianych powyżej trzech najnowocześniejszych w swoim czasie trawlerów- wybudowany w 1989 r. w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Dziś nazywa się ALEKSEY ANICHKIN i w dniu pisania tego artykułu znajdował się na Morzu Barentsa.

Kamil Muras (5.03.2019 r.)


komentarzy: 44, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-25 z 44

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 21:21:09] • [IP: 178.238.246.**]

Odra zostala zniszczona przez wladze SLD w wyniku polityki likwidacji majatku narodowego podobnie jak GRYF, DALMOR I stocznie, z jednej strony faktycznie zal takiej tradycji ktora dawala prace wielu ludziom, z drugiej strony jakie bylo marnotrastwo ryb masowo mielone na make rybna lub wyrzucanych za burte, do tego panujaca zla atmosfere w pracy co odbijalo sie negatywnie na zdrowiu ludzkim i wrogim nastawieniu jeden na drugiego, Trzeba bylo cos z tym fantem zrobic, ocena nalezy do kazdego indywidum

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 15:16:42] • [IP: 80.245.189.***]

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 14:48:11] • [IP: 109.243.230.**]Stary jestes ale mam nadzieje ze dozyjesz upadku tej niby dobrej gospodarki a raczej zarzadzajacyh nia tumanow.

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 14:48:11] • [IP: 109.243.230.**]

13:06:10] • [IP: 78.10.206.**] Boni to TW, donosił do SB i niszczył przez to ludziom życie. Lewandowski zasłynął skandaliczną złodziejską prywatyzacją np. fabryki w Kwidzynie. Balcerowicz należał do PZPR w l.80 i rzekomo się odmienił, samouświęcił w l.90. Jaki z niego prorok to dowiedzieliśmy sie w 2015 r.- prorokował w radiowej szczekaczce Tok Fm, że" jeżeli będą realizowane te zapowiedzi, obietnice PiS-u, które były przecież kupowaniem głosów, to następny rok (2016 – przyp.mój), będzie rokiem wielkich problemów budżetowych”. Nie było żadnych kłopotow, deficyt budżetowy był mniejszy, a ten w r.2017 jeszcze mniejszy, natomiast najmniejszy w historii 3 RP był w roku 2018 (15 mld zł).I przez wszystkie te lata dochód PKB był wysoki, wyższy niż prognozowano.

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 13:50:48] • [IP: 185.210.38.**]

kto by dziś tak zapier... jak te biedne kobieciny przy cuchnących rybach

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 13:40:01] • [IP: 2.108.164.*]

Ech, łezka się w oku kręci... Dziękuję panom Ryfczyńskim za te piękne wspomnienia na starych fotografiach.

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 13:25:34] • [IP: 78.10.206.**]

"Amerykanie i Kanadole wsadzili obserwatorow bo dobrze wiedzieli ile ryb za burte wyrzucalismy na Montevideo..Tak samo ruscy i bulgarzy.160 dni harowy za 2$ dziennie..Zostawilem te kupe zlomu w Vancouver.Czy zaluje? Nie..Zyje mi sie tu dobrze.Jezdze trakiem.. mam co chcem..Troche daleko do Polski., ale jak czytam w necie o jakie bzdury sie spoleczenstwo zre to dochodze do wniosku ze tam sie chyba nigdy nic nie zmieni.Ciagle grzebanie w historii i obwinianie ruskich, zydow, niemcow, unie...ludzie! Do przodu patrzec anie do tylu.!" A ja zrobiłem mgr z automatyki, potem doktorat i mam firmę produkująca automatykę przemysłową. Mieszkam w Polsce a moim tirem jeździ kierowca. W Odrze zostawiłem 25 lat życia i dzięki tym 25 latom wiele się nauczyłem. Zniszczenie Odry uważam za SABOTAŻ ówczesnych władz

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 13:06:10] • [IP: 78.10.206.**]

"Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 09:13:04] • [IP: 93.94.184.***] Wszystkim malkontentom i innym płaczkom polecam dokładne przeczytanie artykułu " Odra w pigułce"znajdą tam odpowiedz na wszystkie pytania.Pewno, że szkoda Matki Odry" zatrudniała Ona łącznie z plywajacymi ponad 4 tyś.ludzi." Gdybyś dokładnie przeczytał to dowiedziałbyś się że zatrudniała 6 tys ludzi w tym 4 tys pływających. Odrę zniszczyła dziwaczna polityka takich ludzi jak Balcerowicz, Lewandowski i Boni. Akurat tak się dziwnie składa że wszyscy trzej to...żydzi, ale to pewnie antysemityzm. W czasach" komuny" byłaby za to ….kara śmierci.

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 13:01:50] • [IP: 78.10.206.**]

"Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 09:18:53] • [IP: 185.210.39.***] Ludzie bzdury piszą - Odra się skończyła, bo zamknęli łowiska i wprowadzone zostały większe limity, koszt utrzymania statku był większy niż to ile mógł maksymalnie zarobić. Były próby ratowania w latach 90tych, można było zmniejszyć załogi do minimum, ale związki zawodowe nie zgodziły się na zwolnienia i wbiły ostatni gwóźdź do trumny. Na zachodzie w tym samym czasie pływały nowoczesne statki, na których całej załogi było tyle ile na odrowskim stewardów, więc się ludzie zastanówcie..." Bzdury piszesz TY! Ja tam przepracowałem 30 lat. Gdyby ceny ryb były do jakich dopuszczono teraz Odra mogłaby kupować co miesiąc nowy trawler. A tak na marginesie na 100 ludzi załogi było 2 stewardów a statki były najnowocześniejsze na świecie i doskonale wyposażone w najnowszą elektronikę do nawigacji i połowów. Ty nie masz pojęcia o ówczesnej rzeczywistości. ODRĘ zniszczyli tacy ludzie jak Lewandowski i Boni.

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 12:55:29] • [IP: 78.10.206.**]

A wszystko po to żeby był TYLKO LISNER!

JUST ACT 447 • Poniedziałek [18.03.2019, 11:27:25] • [IP: 176.221.122.**]

AD: Poniedziałek [18.03.2019, 10:40:14] • [IP: 176.221.123.***] OJ NIE DAŁA BOZIA ROZUMKU, NIE DAŁA. OCIĘŻAŁOŚĆ UMYSŁOWA PEWNIE DZIEDZICZNA I NIE DA SIĘ TEGO poZBYĆ? NAWET DZIECI W PRZEDSZKOLU WIEDZĄ, ŻE PO LATACH SANKCJI I FINANSOWEGO TERRORU USA POLACY MUSIELI ODDAĆ POLSKĘ ŻYDOM. I TO WŁAŚNIE TERAZ ŻYD RABUJE I RUJNUJE KRAJ ODDAJĄC WSZYSTKO KAPITALISTYCZNYM PRZYBŁĘDOM. PEWNIE NIE WSZYSCY TEN FILM ZROZUMIEJĄ ALE WATRO OBEJRZEĆ YOUTUBE : Czy po spotkaniu gen. Jaruzelskiego z Rockefellerem rozpoczeła się aneksja polskiej gospodarki?

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 10:40:14] • [IP: 176.221.123.***]

w Komunistycznej Polsce Komuniści liczyli ponad 3 Mln a Katolicy utworzyli 10 Mln Katolicką Solidarnosc i odebrali Władzę Żydom i Komunistom i powstała Katolicka Polska

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 10:24:28] • [IP: 93.94.190.***]

To był czas rządów TOWARZYSZY. -. ... ...Swoisty klimat bezwzględnego złomiarstwa stworzył towarzysz Balcerowicz. Był po" dobrej" szkole pezetpeerowskiej, nagle po r.89 zrobił sie z niego, z komunisty, srogi liberał. Druga uwaga: (cytuję)" ...ostatecznie zabrakło wsparcia ze strony władz centralnych (przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Skarbu nie stawili się na spotkanie z przedstawicielstwem Mauretanii, przesądzającej o środkach na dopłaty do mauretańskich licencji połowowych)." - A wtedy rządził już rząd towarzysza Millera.

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 09:18:53] • [IP: 185.210.39.***]

Ludzie bzdury piszą - Odra się skończyła, bo zamknęli łowiska i wprowadzone zostały większe limity, koszt utrzymania statku był większy niż to ile mógł maksymalnie zarobić. Były próby ratowania w latach 90tych, można było zmniejszyć załogi do minimum, ale związki zawodowe nie zgodziły się na zwolnienia i wbiły ostatni gwóźdź do trumny. Na zachodzie w tym samym czasie pływały nowoczesne statki, na których całej załogi było tyle ile na odrowskim stewardów, więc się ludzie zastanówcie...

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 09:13:04] • [IP: 93.94.184.***]

Wszystkim malkontentom i innym płaczkom polecam dokładne przeczytanie artykułu " Odra w pigułce"znajdą tam odpowiedz na wszystkie pytania.Pewno, że szkoda Matki Odry" zatrudniała Ona łącznie z plywajacymi ponad 4 tyś.ludzi.

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 09:11:21] • [IP: 5.173.129.***]

A ja mam trochę drobnych pamiątek uratowanych z Kaszalota, gdy był cięty na złom.Może by to sprzedać?

Wal • Poniedziałek [18.03.2019, 07:24:50] • [IP: 184.65.69.**]

Amerykanie i Kanadole wsadzili obserwatorow bo dobrze wiedzieli ile ryb za burte wyrzucalismy na Montevideo..Tak samo ruscy i bulgarzy.160 dni harowy za 2$ dziennie..Zostawilem te kupe zlomu w Vancouver.Czy zaluje? Nie..Zyje mi sie tu dobrze.Jezdze trakiem. .mam co chcem..Troche daleko do Polski., ale jak czytam w necie o jakie bzdury sie spoleczenstwo zre to dochodze do wniosku ze tam sie chyba nigdy nic nie zmieni.Ciagle grzebanie w historii i obwinianie ruskich, zydow, niemcow, unie...ludzie! Do przodu patrzec anie do tylu.!

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 07:21:07] • [IP: 178.238.252.**]

Żal...

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 05:34:17] • [IP: 176.118.139.***]

W zasadzie to chodziło o sprzedaż portu i to się powidło kombinatorom. To jakby podcięcie gałęzi na której się siedzi. Potem już był lot do ziemi. Cudem dzięki przygranicznym handelkom mieszkańcy żyjący z Odry nie umarli z głodu.

Gość • Poniedziałek [18.03.2019, 01:00:43] • [IP: 176.221.122.***]

Nie ma co porównywać systemu zarzadzania. Wtedy nie było komórek, komputerów. Wszędzie sie dreptało pieszko, nie autami. Ewentualnie ktoś podrzucił wózkiem:-))

Gość • Niedziela [17.03.2019, 23:28:04] • [IP: 185.210.38.***]

Ludzi robiących zysk było mniej niz darmozjadów wałęsających się po zakładzie.Np w Anglii 3 statkami zarządzają 2-3 osoby -w Odrze były ich setki.

Gość • Niedziela [17.03.2019, 23:21:01] • [IP: 80.245.189.***]

pdra splajtowala bo po prostu skonczyly sie lowiska po wprowadzeniu stref ekonomicznych...mafrale, populisci z pislamu i inni demagadzy.

JUST ACT 447 • Niedziela [17.03.2019, 21:59:27] • [IP: 176.221.122.**]

SYJONISTYCZNE BANDYCKIE SZAJKI ODRĘ ROZSZABROWAŁY. NAJWIĘKSZYM SZKODNIKIEM BYŁ TEN KUNDEL Z WIEJSKIEJ PARTII CO PO OLSZEWSKIM ROZPOCZĄŁ RABUNEK.

Gość • Niedziela [17.03.2019, 21:45:10] • [IP: 178.238.249.**]

Podajcie ile osób jest obecnie zatrudnionych na byłym statku Odry SWI-186, a ile było wówczas gdy jego armatorm było przedsiębiorstwo ze Świnoujścia. Wytłumaczcie również dlaczego państwo ma dopłacać i z czyjej kieszeni do zakładu pracy, który nie przynosi zysków.

Gość • Niedziela [17.03.2019, 20:33:40] • [IP: 92.42.118.**]

Mimo wprowadzenia uwolnienia oprocentowania kredytów przez znanego ministra finansów, w Odrze dalej myślano po PRL-owsku, że przecież biuro polityczne PZPR musi postanowić na egzekutywie, że należy Odrze dać pieniądze, bo tak funkcjonowano w socjalistycznej PRL. Nie robiono nic, żeby szybko spłacić kredyty i nie wpaść w spiralę ekspresowo rosnącego zadłużenia, poprzez szybką sprzedaż kilu statków, żeby spłacić kredyty. Tak zrobił Dalmor Gdyński i nie upadł, a tereny i infrastruktura zostały w rękach RP. Niestety w Świnoujściu PZPR i zarząd Odry nie potrafili wyobrazić sobie, że czas komuny dobiegł końca, w wyniku czego majątek Odry budowany przez państwo polskie przez 50 lat, przejęty został za złamany grosz przez obcy kapitał. Dlaczegoś biednyś, boś głupiś.

Gość • Niedziela [17.03.2019, 19:37:05] • [IP: 5.60.193.***]

Tego nikt nie rozwalił po prostu łowiska się skończyły. Ci wszyscy co tak żałują Odry może pokażą gdzie teraz przy 200 milowych strefach łowili by rybę. PGR - ów też nie ma i jakoś nikt o nich tu nie wspomina.

Oglądasz 1-25 z 44
■ PEC. W maju coroczna przerwa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Świnoujściu informuje, że coroczna przerwa technologiczna w dostawie energii cieplnej do centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody nastąpi 20 maja 2019 od godziny 00.00 do 24.00. Przerwa związana jest z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła i sieci ciepłowniczych. BIK UM Świnoujście ■
■ W imieniu i z upoważnienia Komitetu Organizacyjnego Przeciwników Budowy Terminala Kontenerowego na terenach nadmorskich Wyspy Wolin - zapraszam na Spotkanie w sprawie aktualnej sytuacji i planów, jakie zostaną przedstawione przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w temacie budowy Portu Kontenerowego (część informacyjna spotkania) oraz następnie I Debatę Społeczną: Jaki rozwój Świnoujścia?. Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 maja, o godz. 18:00 w kawiarni SONATA. Serdecznie zapraszamy! ■ Wyścigi samochodowe uliczkami Platanu są uciążliwe dla mieszkańców. Osiedle Platan ma wielu mieszkańców i chyba każdy z nich chciałby mieć bezpieczne i spokojne otoczenie. Tymczasem, jak informuje jeden z lokatorów budynku na Platanie, z balkonu można "podziwiać" samochody ścigające się po osiedlowych drogach, szczególnie dotyczy to ul. Chełmońskiego i Malczewskiego ■ STS Siedow nie wpłynie do Świnoujścia Kapitanat Portu Świnoujście informuje, że decyzją Pana Premiera RP (informacja od MSZ i MSWiA ) STS Siedow nie otrzymał zgody na wejście do Portu Świnoujście. Żaglowiec miał wpłynąć 18 maja ■ Niemieccy policjanci zatrzymali mieszkankę Neu Sallenthin na wyspie Uznam, która może mieć związek ze śmiercią znanego sportowca i ochroniarza 60-letniego Daga S. Jak donosi niemiecka gazeta Ostsee Zeitung przed śmiercią Dag S. prawdopodobnie wypił jakąś substancję. Czy była to trucizna, nie wiadomo. Wykaże to dopiero sekcja zwłok mężczyzny. Gazeta dodaje, że policja bierze również pod uwagę nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura w Stralsundzie nie potwierdza ani nie zaprzecza tym informacjom ■ Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa zakończyła poszukiwanie zaginionego na Bałtyku na wysokości Mrzeżyna kutra ŚWI 82. Na pokładzie były cztery osoby ■ Do 14 maja miasto czeka na chętnych, którzy zaprojektują drogi prawobrzeża. Cel inwestycji to usprawnienie połączenia portu z siecią krajową i międzynarodową. Zgodnie z procedurami dotyczącymi wykorzystania środków unijnych, inwestycja musi być zrealizowana do końca 2022 r ■ W środę przed godziną 11.00 na wyspie Wolin w lesie na terenie Przytoru zostały znalezione zwłoki mężczyzny. Z informacji wynika, że było to niedaleko wysypiska śmieci. Policjanci powiadomili stronę niemiecką. Trwa dochodzenie ■ Alarmy bombowe w kilku świnoujskich szkołach. Drugi dzień matur rozpoczął się niespokojnie. Policja otrzymała zgłoszenia o bombach znajdujących się na terenie pięciu szkół średnich. Informacje nadeszły około godziny 6.00. Wynikało z nich, że ładunki wybuchowe podłożone są w dwóch szkołach na Warszowie oraz trzech na lewobrzeżu. agrożone miały być: ZDZ, Zespół Szkół Morskich, LO im. Mieszka I oraz LO Logos ■ O 30 kwietnia do dzisiejszego poranka w Zachodniopomorskiem odnotowaliśmy 9 wypadków drogowych, 2 osoby zginęły, 8 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 86 nietrzeźwych kierowców, 29 po spożyciu alkoholu oraz 8 po narkotykach. Trwają powroty z majówki apelujemy o ostrożność i rozwagę na drodze ■ Do tragedii doszło w sobotę na promie Unity Line Gryf. Z pokładu dla samochodów spadło dwóch mężczyzn. Jeden nie przeżył, drugi jest w ciężkim stanie. Wypadek miał miejsce po godzinie 16.00. Mężczyźni pracujący na pokładzie samochodowym promu Gryf spadli z wysokości. Niestety, dla jednego z nich upadek okazał się śmiertelny. Drugiego z poszkodowanych mężczyzn, w stanie ciężkim, przetransportowano do szpitala śmigłowcem LPR ■ Młodociany nożownik zaatakował na placu zabaw przy Platanie. Prawdopodobnie tylko dzięki przytomnej reakcji dorosłych udało się uniknąć tragedii. Będąca prywatnie na placu zabaw jedna z nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 1 zachowała zimną krew i dzięki jej interwencji nic się nie stało ■ 15 lat po wejściu do UE. Czy pamiętacie jeszcze jak w Świnoujściu świętowaliśmy integrację? ■ Radny chce „martwego pola” na ulicy Staszica ale urzędnicy nie chcą się zgodzić ■ Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego zajęła radnym ponad półtorej godziny. Ostatecznie uchwała została jednogłośnie przyjęta ■ Po godzinie 9.00 rozpoczęły się obrady X sesji VIII kadencji Rady Miasta Świnoujścia. W proponowanym gramie obrad znalazły się m.in. uchwały wprowadzające zmiany do dotychczasowej sieci szkół publicznych w mieście oraz ustanowienia specjalnej strefy rewitalizacji na Warszowie ■ Jak informuje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście, dziś 24 kwietnia 2019 r. pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” przy ulicy Gdyńskiej w Świnoujściu zawiesili strajk. Tym samym placówka rozpoczęła normalną działalność. Od jutra 25 kwietnia 2019 r. normalną pracę rozpocznie również Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod żaglami” przy ulicy Batalionów Chłopskich w Świnoujściu ■ 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 11.30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu” (Polskie LNG S.A.) ul. Ku Morzu 1■ Pogoda wymalowała nam wymarzone dni do spędzenia prawdziwie radosnych Świąt Wielkanocnych. Oby w blaskach słońca nie zginął prawdziwy sens tych Cudownych dni. Radosnych chwil w gronie najbliższych życzy wszystkim redakcja portalu iswinoujscie.pl ■ Na pamiątkę świętej nocy zmartwychwstania ogień zapłonął przed kościołem Chrystusa Króla ■ Ruszyły zapisy na 40 Maraton Świnoujście – Wolgast, 29 Półmaraton Wolgast oraz 4 Sztafetę Świnoujście – Wolgast ■ Niedziela Palmowa – to początek Wielkiego Tygodnia Postawiona w oknie domu chroni podobno przed uderzeniem pioruna. Rolnicy mieszali ją z ziarnem do zasiewu aby zapewnić sobie dobre plony, mamy dodawały dzieciom do śniadania aby te cieszyły się dobrym zdrowiem, zasuszona, czuwa nad szczęściem rodzin przez cały rok. Wszystko to jednak pod warunkiem, że dziś zostanie poświęcona. Palma wielkanocna nie jest jednak przedmiotem jakiegoś dziwnego kultu sama z siebie. Zasłużyła sobie na to gdy znalazła się pod stopami Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy ■ Wielkanocne klimaty na Placu Wolności. Jechały do nas 800 kilometrów! To pierwszy taki jarmark wielkanocny w Świnoujściu. Zaproszenie do zaprezentowania swoich wyrobów nad morzem przyjęli twórcy z Krasnegostawu i okolic, miejscowości położonych między Lublinem, a Chełmie Lubelskim kilkadziesiąt kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej. Grupę wystawców zorganizowała Luba Rakiewicz, dyrektor Artystycznego Stowarzyszenia Kosiw, która z dumą pokazuje ilustrowane publikacje o twórczości mieszkańców swoich rodzinnych stron ■ Strajk w oświacie. Informacja na godzinę 10.00 czwartek 11 kwietnia 2019. - ogółem strajkujących nauczycieli 253, w tym 28 w przedszkolach i 225 w szkołach - 401 dzieci/uczniów (bez gimnazjalistów, którzy przystąpili do egzaminów) będących pod opieką, w tym 338 w przedszkolach (razem z przedszkolem nr 10, w którym nauczyciele nie strajkują) i 63 w szkołach ■ PEC. W maju coroczna przerwa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Świnoujściu informuje, że coroczna przerwa technologiczna w dostawie energii cieplnej do centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody nastąpi 20 maja 2019 od godziny 00.00 do 24.00. Przerwa związana jest z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła i sieci ciepłowniczych ■ Mieszkańcy Świnoujścia, którzy na co dzień zaopatrują się w pieczywo z piekarni przy ul. Monte Cassino czekała w sobotę rano niemiła niespodzianka. Ani w sklepie firmowym ani w żadnym innym na mieście nie dotarło zaopatrzenie od tego wytwórcy. Przyczyną była poważna awaria instalacji w piekarni. Tuż po północy pojawiły się tam wozy Straży Pożarnej i Pogotowie Ratunkowe. Ewakuowano pracowników firmy i mieszkańców posesji ■ Od 4 kwietnia. „Bielik” z Warszowa o 7.35. W związku z prośbami rodziców uczniów, Żegluga Świnoujska informuje, że od jutra, tj. czwartek 4 kwietnia 2019 r., na przeprawie promowej „Warszów”, prom z prawobrzeża (Warszów) będzie odbijał o godzinie 7.35, a nie o 7.40. Pozostałe godziny pozostają bez zmian ■ Odpowiedź na zarzuty jest już w Komisji Europejskiej ■ Spektakularne policyjne zatrzymanie samochodu na ulicy Daszyńskiego. Przeszukano auto, sprawdzano kierowcę i pasażerów. O co poszło? Policja milczy o przyczynach tej niedzielnej akcji ■ Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie poparcia środowiska nauczycielskiego ■ Zastępca prezydenta Paweł Sujka: "Po referendach, które odbywały się w Świnoujściu mogę powiedzieć, że praktycznie wszystkie placówki edukacyjne w mieście deklarują przystąpienie do strajku ■ Jeśli dojdzie do strajku nauczycieli to także dzieci w przedszkolach pozbawione zostana opieki ■ Astaldi nie chce zapłacić za gadżety. Miało być uroczyście i z gadżetami. Były tylko gadżety. Na 5 lipca ubiegłego roku miasto zaplanowało uroczyste podpisanie umowy o budowie tunelu pod Świną. Zamówiono 1000 breloczków i antystresowych gadżetów w kształcie czapki z daszkiem o wartości 9 tysięcy złotych. Uroczystość tego dnia się jednak nie odbyła, a umowy z firmą Astaldi w ogóle nie podpisano. Kto zapłaci za gadżety? ■ To miało być tylko legitymowanie, a skończyło się ujawnieniem przez policjantów narkotyków. Pod zarzutem posiadania i handlu zakazanych ustawą środków odurzających zatrzymany został 34-letni mężczyzna. Zgodnie z obowiązującą ustawą może mu grozić kara pozbawienia wolności do 10 lat ■ 19 marca, w godzinach wieczornych były przeprowadzane zajęcia taktyczne w lesie na terenie obiektu wojskowego Karsibór. Podczas zajęć stosowano środki pozoracji. Użyte zostały świece dymne, które generują dym nietoksyczny i nieszkodliwy, a ich użycie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Ćwiczenia tego typu prowadzone są cyklicznie, kilka razy w ciągu roku. Wzięło w nich udział ponad dwudziestu żołnierzy. Żaden z nich nie zgłaszał po zajęciach problemów ani dolegliwości - tłumaczy kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski Rzecznik Prasowy 8. Flotylla Obrony Wybrzeża ■ Prom Karsibór uciekł z przeprawy! Nad wodą unosił się trujący opar! Zobacz film! ■ Niemiecki wymiar sprawiedliwości łaskawy dla sprawców napadu na taksówkarza ze Świnoujścia? ■ Córki odebrały testament matki zapisany na kartkach romansu. Ta książką niczym list w butelce po latach, wędrówki po falach życia trafiła w końcu do adresata. Mówi się, że takie historie zdarzają się tylko w hollywoodzkich produkcjach, jednak jedna z nich zdarzyła się w Świnoujściu. Tuż po naszej publikacji, w której opisaliśmy wzruszający temat testamentu anonimowej kobiety, która na kartkach książki kieruje ostatnie słowa do sowich najbliższy ma swój ciąg dalszy ■ Wojciech Zyska o Wolińskim Parku Narodowym: Na tle Wyspy Wolin to przysłowiowa „kość w gardle”. Pozostawiam park w dobrej kondycji. Odchodzę z podniesioną głową, dziękując jednocześnie wszystkim za współpracę i pomoc na rzecz ochrony tego parku – pisze w pożegnalnym liście dr inż. Wojciech Zyska, odwołany właśnie dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego ■ „Do trumny ubierzcie mnie na różowo”. Wzruszający list pacjentki zapisany na kartkach książki ■ To Świnoujście rozpętało aferę międzynarodową. Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę naruszenia unijnego prawa. Uruchomiona wobec Polski procedura naruszenia unijnego prawa dotyczy konfliktu z 2017 roku, kiedy świnoujski strażnik miejski spektakularnie zatrzymał niemieckie autobusy UBB na granicy. Chodzi o dostęp do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. Rąbka tajemnicy uchyliła nam Komisja Europejska ■ Trwają prace nad uchwałą krajobrazową, zwaną też kodeksem reklamowym. Będzie to dokument porządkujący przestrzeń publiczną miasta. Wprowadzi zasady i warunki umieszczania reklam, urządzeń reklamowych oraz małej architektury i ogrodzeń na terenie całego Świnoujścia ■