iswinoujscie.pl • ¦roda [11.04.2018, 17:26:58] • ¦winouj¶cie

Koń alfa w krytycznym stanie został u¶piony. Mieszkańcy apeluj± do urzędników: Ratujcie zwierzęta! Zobacz film!

Koń alfa w krytycznym stanie został u¶piony. Mieszkańcy apeluj± do urzędników: Ratujcie zwierzęta! Zobacz film!

fot. iswinoujscie.pl

W dramatycznej sytuacji znalazły się konie pozostawione w okresie zimowym bez wodny pitnej oraz odpowiedniej opieki. Pomimo interwencji policji, straży miejskiej oraz inspekcji weterynaryjnej nie udało się uratować konia alfa, a los nad kilkoma pozostałymi dalej jest niejasny. Zwierzęta s± wychudzone, osłabione, a według informacji mieszkańców ryzyko ¶mierci kolejnych jest bardzo duże. Urzędnicy musz± podj±ć szybkie decyzje aby zapobiec kolejnej tragedii.

Mieszkańcy mówi± wprost - potrzeba kolejnej interwencji weterynarza. W przeci±gu kilkunastu godzin kolejne konie mog± stracić życie je¶li urz±d miasta nie podejmie stanowczych decyzji. Konie rasy konik polski to zwierzęta odporne na choroby oraz trudne warunki. Niestety nikt się nie spodziewał, że 27 koni znajduj±cych się na pastwisku koło ulicy Warzywnej w dzielnicy Karsibór zostan± pozostawione same sobie. Stare siano oraz brak wody spowodowało, że konie s± osłabione, wychudzone a ich ogólny stan zdrowia jest fatalny. W wyniku interwencji służb postanowiono o u¶pieniu jednego z koni, który jak się okazało był koniem alfa.

Koń alfa w krytycznym stanie został u¶piony. Mieszkańcy apeluj± do urzędników: Ratujcie zwierzęta! Zobacz film!

fot. Sławomir Ryfczyński

W chwili obecnej dzięki współpracy kilku mieszkańców zwierzęta dostały wczoraj i dzisiaj wodę oraz jedzenie. Jak informuj± - zwierzęta w chwili obecnej powinny mieć całodobow± opiekę. Dostały marchewki, siano, pszenicę, lecz zbyt różnorodne jedzenie może im bardziej zaszkodzić niż pomóc. Na nasze oko około 90% zwierzaków jest w złym stanie.

Koń alfa w krytycznym stanie został u¶piony. Mieszkańcy apeluj± do urzędników: Ratujcie zwierzęta! Zobacz film!

fot. Sławomir Ryfczyński

Zapytali¶my policję o informacje dotycz±ce całej sytuacji. Jak informuje oficer prasowy KMP w ¦winouj¶ciu - We wtorek w godzinach popołudniowych interweniowali¶my na terenie Karsiborza w zwi±zku z powiadomieniem przez Powiatowego Inspektora Weterynarii o fakcie zaniedbania zwierz±t. Ustalili¶my, że na polu przebywało 27 zaniedbanych koni, z których jeden był w stanie skrajnego wyczerpania. Na miejscu przeprowadzili¶my szczegółowe oględziny, wszczęli¶my w tej sprawie postępowanie przygotowawcze z Ustawy o ochronie zwierz±t, które będzie miało na celu ustalenie okoliczno¶ci oraz osób odpowiedzialnych za zaniedbania.

¬ródło: http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/53786/