iswinoujscie.pl • Niedziela [09.06.2019, 11:45:46] • ¦winouj¶cie

Hu¶tawka dla dzieci niepełnosprawnych może być zagrożeniem dla innych użytkowników?

Hu¶tawka dla dzieci niepełnosprawnych może być zagrożeniem dla innych użytkowników?

fot. Sławomir Ryfczyński

Nawet zabawa na bezpiecznym placu może skończyć się wypadkiem. Przekonała się o tym dziewczynka, która postanowiła pohu¶tać się na urz±dzeniu przeznaczonym dla dzieci niepełnosprawnych. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe.

W sobotę przed godzin± 17.00 na plac zabaw przy Platanie zajechał ambulans na sygnale. Okazało się, że jedna z bawi±cych się dziewczynek doznała urazu nogi.

Hu¶tawka dla dzieci niepełnosprawnych może być zagrożeniem dla innych użytkowników?

fot. Sławomir Ryfczyński

Do chwili przyjazdu pogotowia poszkodowana leżała przy hu¶tawce przeznaczonej do użytku dla dzieci niepełnosprawnych, do której prawdopodobnie wcze¶niej weszła z zamiarem pohu¶tania się. Ratownicy usztywnili nogę, następnie na noszach przenie¶li dziewczynkę do karetki, która zawiozła j± do szpitala.

Hu¶tawka dla dzieci niepełnosprawnych może być zagrożeniem dla innych użytkowników?

fot. Sławomir Ryfczyński

Warto zaznaczyć, że urz±dzenie jest przeznaczone dla dzieci na wózkach inwalidzkich, posiada specjalne zabezpieczenia umożliwiaj±ce hu¶tanie. Poza tym jest bardzo wyraĽne oznakowanie - hu¶tawka przeznaczona wył±cznie dla niepełnosprawnych poruszaj±cych się na wózkach inwalidzkich. Jak dowiedział się nasz reporter, nie jest to pierwszy tego typu wypadek podczas korzystanie z urz±dzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

¬ródło: http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/60428/