iswinoujscie.pl • Poniedziałek [06.01.2020, 20:21:17] • Świnoujście

Turyści zapłacą więcej. Opłata uzdrowiskowa w górę

Turyści zapłacą więcej. Opłata uzdrowiskowa w górę

fot. Urząd Miasta Świnoujście

Na sesji Rady Miasta w dniu 3 grudnia 2019 r. prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz przedłożył radnym projekt uchwały podwyższenia opłaty uzdrowiskowej. Z dotychczasowej kwoty 4 zł do kwoty 4,40 zł. Przypominamy, że opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od: osób przebywających w szpitalach, osób niewidomych i ich przewodników, podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę uzdrowiskową, zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Przychody z tytułu opłaty uzdrowiskowej wpłacanej przez turystów przybywających do Świnoujścia stanowią istotną kwotę w budżecie miasta. Z informacji przekazanej na sesji przez Skarbnik Miasta Iwonę Górecką - Sęczek wynika, że w roku 2019 będzie to kwota ok. 9.500.000 zł. Zgodnie z przepisami drugie tyle miasto otrzymuje z budżetu państwa. Jest to rekompensata za różne ograniczenia wynikające z posiadania statusu uzdrowiska przez miasto. Skarbnik miasta zwróciła uwagę, że dotychczasowa stawka obowiązywała od kilku lat, a koszty miasta w zakresie obsługi dla turystów rosną. Od tego roku przestaje również obowiązywać zwolnienie od pobrania opłaty dla dzieci do lat 7, a spowodowane jest to nową interpretacją przepisów ustawowych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Temat wywołał sporą dyskusję. W toku dyskusji radni wskazywali również na rosnącą szarą strefę wynajmu apartamentów w Świnoujściu, których część właścicieli nie pobiera opłat i nie wnosi odpowiednich podatków dla prowadzenia takiej działalności. Ostatecznie jednak uchwała została podjęta.

Turyści zapłacą więcej. Opłata uzdrowiskowa w górę

fot. Urząd Miasta Świnoujście

16 radnych zagłosowało na tak, a 4 wstrzymało się od głosu.

Na tej sesji podjęto również drugą uchwałę dotyczącą wysokości inkasa za pobieranie od turystów opłaty uzdrowiskowej. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące w szczególności: sanatoria, zakłady uzdrowiskowe, hotele, pensjonaty, domy i ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowe, campingi, pola namiotowe, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania oraz inne obiekty o podobnym przeznaczeniu. Inkaso opłaty uzdrowiskowej powierza się inkasentom, którzy są wskazani w załączniku do niniejszej uchwały. Inkasenci otrzymywać będą nadal 10% prowizji od pobierania i odprowadzania opłat uzdrowiskowych do kasy urzędu miasta. Nowością prawną jest konieczność zatwierdzania przez Radę Miasta inkasentów.

Wyższa opłata uzdrowiskowa obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Źródło: http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/63427/