iswinoujscie.pl • Niedziela [12.01.2020, 18:02:54] • ¦winouj¶cie

Strażacy sercem z orkiestr± ale występować mog± s±siedzi z Niemiec

Strażacy sercem z orkiestr± ale występować mog± s±siedzi z Niemiec

fot. Sławomir Ryfczyński

Polskich strażaków nie brakuje na ulicach w czasie finału WO¦P. S± to jednak jedynie strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. To efekt decyzji ministerstwa. Zgodnie z lini± obecnie rz±dz±cych Polsce funkcjonariuszy służb państwowych nie mog± wspierać WO¦P. Dlatego też, na Placu Mickiewicza nie widzimy już od kilku lat pokazów sprzętu będ±cego w dyspozycji miejskiej komendy PSP. Swoje wozy strażackie prezentuj± natomiast s±siedzi z Niemiec z Ahlbeck.

Fireiwillige Feuerwehr Ostseeheilbad Ahlbeck z Meklemburgii, minister tamtejszego rz±du nie zabronił na szczę¶cie wspierać leczenia dzieci w Polsce.

Strażacy sercem z orkiestr± ale występować mog± s±siedzi z Niemiec

fot. Sławomir Ryfczyński

Ten piękny gest s±siadów owocuje ich aktywn± obecno¶ci± na Placu Mickiewicza. Z rado¶ci± i dum± go¶cie chwal± się swoimi samochodami. A puszki WO¦P pęczniej±! Dziekujemy!

Strażacy sercem z orkiestr± ale występować mog± s±siedzi z Niemiec

fot. Sławomir Ryfczyński

¬ródło: http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/63534/