iswinoujscie.pl • Sobota [08.11.2014, 14:07:02] • Polska

Klimat w Polsce sprzyja rozwojowi innowacji

Klimat w Polsce sprzyja rozwojowi innowacji

fot. Organizator

Ponad 60 proc. Polaków uważa, że jesteśmy narodem innowacyjnym, wynika z „Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014”. Najwięcej optymistów jest wśród mieszkańców Polski Północnej, aż 69% respondentów z tego rejonu uważa, że klimat w Polsce sprzyja rozwojowi innowacji. Rodacy dostrzegają wagę rozwiązań innowacyjnych w życiu codziennym. Według nich poprawiają one jakość i komfort życia, a także dają poczucie bezpieczeństwa. Zdecydowanie najważniejszym obszarem tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów jest obszar zdrowia.

Innowacje mają ogromną wartość dla Polaków. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie firmy 3M, w ramach kampanii „Łączą nas innowacje”. Co trzeci badany uważa się za osobę innowacyjną, a więcej niż połowa lepiej niż siebie ocenia Polaków jako naród. Dodatkowo prawie 70 proc. mieszkańców Polski Północnej ma poczucie, że klimat w kraju sprzyja rozwojowi innowacji. Innowacyjny Polak to według badanych osoba oryginalna (35 proc.), ale także przedsiębiorcza (34 proc.) i kreatywna (30 proc.).

Klimat w Polsce sprzyja rozwojowi innowacji

fot. Organizator

Jak wynika z raportu, jedna trzecia respondentów kojarzy innowacje z rozwiązaniami, które poprawiają jakość i komfort życia. 70 proc. badanych reprezentujących region Polski Północnej czyli województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego uważa, że produkty innowacyjne pomagają w codziennym życiu i pozwalają zaoszczędzić czas (76 proc).

- Polacy są otwarci na korzystanie z innowacyjnych rozwiązań, ale mają ich niedosyt. Dostrzegają potencjał innowacyjności w ludziach, są niewątpliwie kreatywni, przedsiębiorczy, uparci i odporni psychicznie, ale brak im gotowości i umiejętności współpracy - komentuje psycholog społeczny, prof. UW Janusz Czapiński.

Klimat w Polsce sprzyja rozwojowi innowacji

fot. Organizator

Niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o wagę innowacyjnych rozwiązań, pozostaje zdrowie.
Ponad połowa badanych uważa, że zdrowie jest tym obszarem życia, w którym tworzenie innowacyjnych rozwiązań i produktów jest najważniejsze. Dodatkowo, prawie 90 proc. mieszkańców Polski Północnej jest zdania, że innowacje wpływają na skuteczność leczenia i komfort pacjentów, a także pozwalają skrócić czas hospitalizacji (88 proc.).

Szczególnie istotnym obszarem w kontekście innowacyjności jest także bezpieczeństwo. Aż 86 proc. mieszkańców Polski Północnej twierdzi, że dzięki rozwiązaniom innowacyjnym czuje się bezpieczniej. Respondenci zgadzają się ze stwierdzeniem, że wyraźne odblaskowe oznakowanie dróg i pojazdów korzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a pasy bezpieczeństwa to jeden z najskuteczniejszych środków ratujących życie podczas wypadków samochodowych.

Źródło: https://www.iswinoujscie.pl/artykuly/34297/