iswinoujscie.pl • Środa [28.09.2022, 18:16:38] • Świnoujście

Będzie o pieniądzach. W czwartek sesja

Będzie o pieniądzach. W czwartek sesja

fot. Sławomir Ryfczyński

Dodatki, nagrody i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, strefa płatnego parkowania, zmiana prognozy finansowej gminy - to tylko niektóre z tematów czwartkowej sesji rady miasta.

Czwartkowa sesja rozpocznie się o godz. 9, w sali nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście, przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

Prezydent przedstawi informację, jak przebiega budowa tunelu pod Świną. Następnie podjęta ma być uchwała o zmianie tegorocznego budżetu Świnoujścia oraz prognozy finansowej gminy na lata 2022-2035.

Kolejne uchwały mają dotyczyć: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnoujściu z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom gminnych szkół i placówek oświatowych dodatków (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy). Mowa też będzie o nagrodach i warunkach obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

W porządku obrad jest również podjęcie uchwały o Młodzieżowej Radzie Miasta Świnoujście i nadaniu jej statutu ; wyrażeniu opinii o cofnięciu przez prezydenta Świnoujścia udziałów w spółce; zmianie przebiegu drogi powiatowej ul. Wybrzeże Władysława IV.

Zapowiedziano też zmiany w uchwale o strefie płatnego parkowania.

Radni zapoznają się ze sprawozdaniem z oceny stanu sanitarnego powiatu za 2021 rok.

Źródło: https://www.iswinoujscie.pl/artykuly/76659/