iswinoujscie.pl • Piątek [21.10.2022, 00:54:31] • zachodniopomorskie

Nagroda Pawła Adamowicza 2022 - czas na nominacje

Nagroda Pawła Adamowicza 2022 - czas na nominacje

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Tych, którzy budują mosty, a burzą mury - warto dostrzec i uhonorować, zgłaszając do tegorocznej Nagrody im. Prezydenta Miasta Pawła Adamowicza. Nominowane mogą być organizacje i osoby działające na rzecz wolności, solidarności i równości. Nagrodę ustanowioną przez Europejski Komitet Regionów (KR), Miasto Gdańsk oraz Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN) promuje również Województwo Zachodniopomorskie.

Województwo Zachodniopomorskie zostało zaproszone do współpracy w promowaniu Nagrody im. Prezydenta Miasta Pawła Adamowicza 2022. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest osobom i organizacjom, które wspierają najsłabszych, walczą o prawa człowieka i obywatela, stają w obronie swobód na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Nagrodę „za odwagę i doskonałość w promowaniu wolności, solidarności i równości” wspólnie ustanowiły Europejski Komitet Regionów (KR), Miasto Gdańsk oraz Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN).

- Świętej Pamięci Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz poświęcił swoje życie promowaniu współpracy, solidarności i zaufania wśród obywateli. Jego zaangażowanie we wzmacnianie demokracji lokalnej uczyniło go przykładem dla władz lokalnych i regionalnych na całym świecie. Broniąc tych wartości – wolności, solidarności i równości – zapłacił najwyższą możliwą cenę. Został zamordowany w styczniu 2019 roku, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - pisze prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w liście zapowiadającym tegoroczną edycję #Adamowicz Award.

- Paweł na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. Był przyjacielem i autorytetem. Jego odwaga, wytrwałość i poświęcenie w promowaniu wolności, solidarności, równych szans i podstawowych praw są dla nas wszystkich przykładem do naśladowania - mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Nagroda im. Pawła Adamowicza jest wyrazem szacunku i uznania dla tych, którzy odważnie sprzeciwiają się nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, przemocy, uciskowi i ksenofobii. Działają na rzecz pokoju i integracji społecznej, kontynuując dziedzictwo tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska.

Druga edycja Nagroda im. Prezydenta Pawła Adamowicza została zainaugurowana w czerwcu 2022 r., a ogłoszenie laureata i wręczenie nagrody planowane jest podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w styczniu 2023 r.

Nominacje mogą być składane przez: miasta członkowskie ICORN, samorządy lokalne i regionalne (jednomyślna decyzja rady), organizacje międzynarodowe, 15-osobowe grupy członków Komitetu Regionów.

Więcej informacji - na stronie internetowej: Mayor Paweł Adamowicz Award (europa.eu)
cor.europa.eu/en/our-work/Pages/mayor-pawe%C5%82-adamowicz-award.aspx

W celu złożenia nominacji należy wypełnić online nomination form i przesłać do dnia 31 października 2022. Szczegóły dotyczące kryteriów znajdują się w zakładce the criteria .

Nagrodę Pawła Adamowicza ustanowiono w 2021 roku, a pierwszą uhonorowaną (w styczniu br.) była Henriette Reker. Prezydent Kolonii - pierwsza kobieta piastująca tę funkcję - została wyróżniona „za odwagę i determinację, którymi wykazała się w ciągu ostatnich 20 lat w promowaniu różnorodności, solidarności i integracji jako nieodłącznej części tożsamości Kolonii”.

*** *** ***
13 stycznia 2019 roku, w dniu 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Paweł Adamowicz został pchnięty nożem. Zmarł następnego dnia w wyniku odniesionych obrażeń. Miał 53 lata. Zabójstwo poprzedziły nasilające się akty mowy nienawiści skierowane przeciwko niemu. Jego śmierć wywołała debatę na temat wpływu, jaki degradacja dyskursu publicznego wywiera na narastanie przemocy, ekstremizmu, propagandy i nietolerancji. Ostatnie słowa, jakie wymówił tuż przed atakiem, brzmiały: „Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję Wam!”

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Źródło: https://www.iswinoujscie.pl/artykuly/76898/