iswinoujscie.pl • Czwartek [23.03.2023, 16:24:06] • Warszawa

GAZ-SYSTEM gotowy do budowy Gazociągu Warszawskiego

Spółka zawarła komplet umów niezbędnych do rozpoczęcia budowy gazociągu relacji Rembelszczyzna – Mory. Wybrano wykonawcę robót budowlanych i zapewniono dostawy rur, armatury oraz łuków indukcyjnych.

Wkrótce rozpocznie się budowa gazociągu, który ma zapewnić mieszkańcom aglomeracji warszawskiej bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Niskoemisyjne paliwo, wykorzystywane do produkcji energii i ciepła zarówno przez stołeczne elektrociepłownie, jak i gospodarstwa domowe, wpłynie na poprawę jakości powietrza w stolicy i okolicznych gminach.

Wykonawcą robót budowlanych została firma Budimex. Zgodnie z kontraktem prace będą prowadzone przez 24 miesiące. W pierwszej kolejności opracowany zostanie harmonogram robót. GAZ-SYSTEM wybrał również dostawców materiałów niezbędnych do powstania gazociągu, czyli rur, łuków indukcyjnych i armatury sterująco-zamykającej. Firma FERRUM dostarczy rury potrzebne do ułożenia całego gazociągu. Będą to izolowane zewnętrznie rury osłonowe oraz rury stalowe, które dodatkowo są wewnętrznie malowane, a każda z nich ma długość 16 metrów. Pozostałe kontrakty zawarte z Zakładami Remontowymi Energetyki Katowice, spółką Gazomet oraz z konsorcjum P.R.U.H. ARMA-POL s.c. Stanisław Kulka, Robert Płotnicki i Armatury Group a.s. dotyczą dostawy 67 łuków indukcyjnych oraz niezbędnej armatury, w tym zaworów kulowych o różnych średnicach.

Gazociąg Warszawski będzie liczył 28,5 km i połączy Rembelszczyznę z Morami. Jego trasa przebiegnie przez gminy Nieporęt, Jabłonna, Łomianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki oraz 3 warszawskie dzielnice: Białołękę, Bielany i Bemowo. Inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Warszawy umożliwiając przesył ponad 2 mld m3 gazu rocznie. Możliwe będzie również przyłączenie do sieci gazowej nowych odbiorców – np. elektrociepłowni i ciepłowni, co z kolei przełoży się na zwiększenie stołecznych zdolności wytwórczych energii elektrycznej i ciepła.

GAZ-SYSTEM już na etapie projektowania zadbał o minimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko. Spółka podjęła szereg działań osłonowych. Dzięki dodatkowym nakładom w wysokości ok. 36 mln zł udało się ograniczyć wycinkę drzew o ok. 30 proc. w stosunku do pierwotnych założeń. Spółka zobowiązała się również do wykonania dodatkowych dobrowolnych nasadzeń.

Ponadto na terenie gminy Łomianki spółka partycypuje w 80 proc. kosztów remontu wałów rzeki Wisły na odcinku Buraków-Sady, na podstawie zawartych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Porozumienia z 08.02.0222 r. i Umowy o współfinansowaniu z 02.11.2022 r.

Jeszcze przed przekazaniem wykonawcy terenu pod budowę gazociągu GAZ-SYSTEM zorganizuje kolejne spotkania z mieszkańcami gmin i dzielnic, przez które przebiegać będzie inwestycja. Podobnie jak w październiku, listopadzie i grudniu minionego roku zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje dotyczące prowadzonych prac i korzyści płynących z tej inwestycji.

Więcej informacji dostępne jest na stronie www.gazociagwarszawski.pl

Iwona Dominiak - Rzecznik Prasowy

Źródło: https://www.iswinoujscie.pl/artykuly/78388/