iswinoujscie.pl • Poniedziałek [24.07.2023, 09:42:59] • zachodniopomorskie

Negatywna ocena jaką Najwyższa Izba Kontroli wydała rządowi RP za wykonanie budżetu za 2022 rok

Negatywna ocena jaką Najwyższa Izba Kontroli wydała rządowi RP za wykonanie budżetu za 2022 rok

fot. Organizator

Wczoraj Polska 2050 Szymona Hołowni Zachodniopomorskie na konferencji prasowej przedstawiła swoje stanowisko do negatywnej oceny jaką Najwyższa Izba Kontroli wydała rządowi RP za wykonanie budżetu za 2022 rok. Konferencję prasową prowadziła Agnieszka Kosińska, przewodnicząca Zarządu Regionu Polaka 2050 Szymona Hołowni Zachodniopomorskie.

Na wstępie konferencji dr hab. n. med. Cezary Pakulski, doradca ds. medycznych w Partii Polska 2050 Szymona Hołowni odniósł się do przebiegu interwencji funkcjonariuszy polskiej Policji w dwóch krakowskich szpitalach wobec kobiety, która zgłosiła zastosowanie antykoncepcji ratunkowej. W swojej konkluzji zwrócił uwagę na wszechobecną pośród pracowników ochrony zdrowia niewiedzę prawną dotyczącą uprawnień funkcjonariuszy służb do prowadzenia interwencji na obszarze placówek ochrony zdrowia. W swojej konkluzji poinformował, że Polska 2050 Szymona Hołowni Region Zachodniopomorskie wystąpi do Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie o przygotowanie w trybie pilnym informacji dla podlegających pod Izbę Lekarską lekarzy i lekarzy dentystów, która będzie dotyczyła zasad postępowania w jednostkach ochrony zdrowia w przypadku kontaktu z funkcjonariuszami Policji i innych służ mundurowych, w sytuacji gdy funkcjonariusze nie posiadają odpowiednich decyzji Prokuratury lub Sądu.

Z kolei Mieczysław Skawiński, Przewodniczący Zarządu Koła Szczecin Partii Polska 2050 Szymona Hołowni zwrócił uwagę, że Najwyższa Izba Kontroli, po raz pierwszy w swojej historii, wydała negatywną ocenę rządowi za wykonanie rocznego budżetu. NIK pokazał rządowi czerwoną kartkę. Mieczysław Skawiński poinformował, że w roku 2022, poza budżetem operowano kwotą 302 mld zł. Co trzecia złotówka z budżetu polski została wydana bez żadnej kontroli, a w roku bieżącym dzieje się tak samo.

Podsumował, że środki finansowe, które powinny wspierać polskie firmy, szkoły i szpitale, są wydawane poza budżetem na zupełnie inne cele. To obraz Polski Marnotrawnej, a nie Polski Gospodarnej.
Następnie prof. Adam Rudawski, doradca ds. mediów Partii Polska 2050 Szymona Hołowni, jako przykład niegospodarności w Państwie PiS przedstawił przekazanie poza budżetem kwoty 195 mln złotych na dofinansowanie projektów w ramach programu „Ochrona Zabytków”.

82% beneficjentów tego konkursu, dla którego źródłem finansowania jest Fundusz Covidowy, stanowią kościoły i grupy wyznaniowe. Fundusz gromadzący środki finansowe, które miały wspierać polskie firmy, szkoły, żłobki i szpitale, po pandemii jest wykorzystywany do finansowania remontu kościołów. Prof. Adam Rudawski swoją wypowiedź podsumował informacją o kwocie zadłużenia, jaka przypada na każdego obywatela oraz tempa wzrostu długu publicznego. Każdy obywatel Polski jest dzisiaj zadłużony na kwotę 47 tysięcy złotych, a dług publiczny rośnie 700 mln zł na dobę, 29 mln zł na godzinę i 8.000 zł na sekundę.

Cezary Pakulski

Źródło: https://www.iswinoujscie.pl/artykuly/79675/