iswinoujscie.pl • Poniedziałek [30.10.2023, 14:15:49] • zachodniopomorskie

„Polska będzie w stanie wyprodukować milion ton zielonego wodoru”

Przemysł czeka na tańsze źródła energii – rozwiązaniem może być wodór – tak zgodnie twierdzą eksperci. Beneficjentem będzie także sektor TSL, w tym zarówno transport ciężki jak i komunikacja miejska.

- Przez ostatni rok udało się wiele zrobić, by poprawić świadomość przedsiębiorców oraz samorządowców w temacie zastosowania wodoru. Wiele podmiotów jest żywo zainteresowanych wdrażaniem strategii wodorowych w swoich firmach, choć nie brakuje również pytań, na które obecnie nie ma odpowiedzi. Organizacja II Konferencji Naukowo-Technicznej H2Szczecin – Wodór Napędem Regionu, która odbędzie się 30 listopada w Szczecinie – oparta o dobre przykłady z rynku, może nas przybliżyć o kolejne kroki do wykorzystania wodoru w przedsiębiorstwach i samorządach lokalnych - mówi Marek Dymsza, współkoordynator Klastra Metalika dla Przemysłu.

Kto najbardziej czeka na wodorowe rozwiązania? Ekspert: „Nauka, biznes i samorząd muszą ze sobą współpracować”
Eksperci nie mają wątpliwości, że sukces Polskiej Strategii Wodorowej zależy od ścisłej współpracy podmiotów będących beneficjentami nowych rozwiązań energetycznych. Mowa o samorządowcach, naukowcach oraz przedsiębiorcach.

- Doliny wodorowe zostały powołane, by dekarbonizować przemysł i uniezależniać polską gospodarkę od surowców energetycznych z Rosji. Polska, Europa i świat szuka nowych rozwiązań energetycznych. Wodór stał się rozwiązaniem, które ma przed sobą wielką przyszłość. Polska Strategia Wodorowa zakładała powołanie pięciu dolin wodorowych. Dobór lokalizacji był i jest uzależniony od kilku czynników, m.in. od wielkości i geograficznej koncentracji przemysłu w danym regionie, a co za tym idzie popytu na wodór oraz od uwarunkowań geologicznych danego regionu, chodzi o koszty magazynowania wodoru w kawernach – mówi Marek Dymsza, współkoordynator Klastra Metalika dla Przemysłu.

- Polska będzie w stanie wyprodukować milion ton zielonego wodoru. Jakie jest zapotrzebowanie na taki wodór? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, nie spotkałem się z opracowaniami badającymi popyt na zielony wodór w Polsce. Wiem jednak, że przedsiębiorcy szukają tańszych źródeł energii i są wodorem bardzo zainteresowani. Interesuje ich efekt końcowy, czyli koszt produktu finalnego jaki muszą sprzedać, by osiągnąć zysk. W przypadku transportu ciężarowego, sektora TSL czy przemysłu ciężkiego to wszelkie działania zmierzające do optymalizacji kosztów są pożądane przez rynek – mówi Marek Dymsza.

Wszystko o wodorze. Gospodarcze, samorządowe i naukowe ujęcie tematu, który elektryzuje opinię publiczną

Druga edycja wydarzenia H2Szczecin – Wodór Napędem Regionu, to naturalna konsekwencja sukcesu pierwszej odsłony, która miała miejsce w 2022 roku. Temat wodoru, jako paliwa i źródła energii jest istotny dla samorządów, przedsiębiorców oraz dla świata nauki. Konferencja będzie dyskusją na temat postępów we wdrażaniu rozwiązań wodorowych, ale i oceną tego, jak gospodarka radzi sobie w trudnym dla energetyki czasie.

- Zapotrzebowanie na informacje: dlaczego zielony wodór jest nam potrzebny? Jak go wykorzystać praktycznie? Jak zdobyć? Ile kosztuje używanie technologii wodorowych? Jest bardzo duże. Nasza konferencja oswaja przedsiębiorców i samorządowców z tym tematem, ale jest jednocześnie okazją do dyskusji i zaprezentowania prac naukowców i przedstawienia obserwacji i wdrożeń przedsiębiorców. Mamy w tym temacie duże doświadczenie - mówi Marek Dymsza.

Wydarzenie zostanie podzielone na cztery sesje plenarne, w których gościć będziemy autorytety z Polski i zagranicy, które na co dzień zajmują się tematyką wodorową i szerzej energetyczną.

Konferencja H2Szczecin – Wodór Napędem Regionu już 30 listopada w Szczecinie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej wydarzenia www.h2szczecin.pl

Michał Kaczmarek
Rzecznik Prasowy Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Źródło: https://www.iswinoujscie.pl/artykuly/80532/