iswinoujscie.pl • Środa [13.12.2023, 09:34:10] • zachodniopomorskie

Ponad 1300 nowych drzew przy zachodniopomorskich drogach

Ponad 1300 nowych drzew przy zachodniopomorskich drogach

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

W 2023 roku ramach nasadzeń kompensacyjnych przy drogach wojewódzkich w Zachodniopomorskiem posadzono łącznie 1338 drzew. Wśród młodych drzew królują klony i lipy drobnolistne, których aleje od lat stanowią nieodłączny element krajobrazu Pomorza Zachodniego.

Przy drogach sadzone były też kasztanowce, jarząby, głogi, jesiony i brzozy. Coraz częściej stosuje się też nasadzenia krzewami, które stanowią bezpieczny separator między ruchem na drodze, a ruchem pieszym czy rowerowym.

– Staramy się łączyć rozwój infrastruktury komunikacyjnej z dbałością o przyrodę. Wybór gatunków zależy od istniejącego otoczenia i cech charakterystycznych drzew. ZZDW w Koszalinie wybiera gatunki, których korzenie zapewniają większą stabilność i nie są podatne na silne podmuchy wiatrów – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Ważna jest też odporność roślin na zasolenie gleby, które występuje w sąsiedztwie pasa drogowego oraz kruchość gałęzi – dodaje.

Na zasolenie źle reagują między innymi jesiony, chociaż dziś ma to coraz mniejsze znaczenie, bo po przebudowach dróg, drzewa sadzi się nie bliżej niż 5 m od krawędzi jezdni. Rekomendacje mówią nawet o 7 m.

Ponad 1300 nowych drzew przy zachodniopomorskich drogach

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Ważne są też koszty utrzymania pasów zieleni, ponieważ co roku na wiosnę konieczne są przeglądy drzew i cięcia uschniętych lub rozrośniętych, zagrażających pojazdom gałęzi.

Niezależnie od nasadzeń kompensacyjnych prowadzonych przez Rejony Dróg Wojewódzkich, na każdej z inwestycji drogowych i rowerowych, projektowane jest zagospodarowanie pasów zieleni.
Przykładem mogą być inwestycje prowadzone w ciągu DW125. W samych Golicach, gdzie trwa przebudowa przejścia DW125 przez tę miejscowość, posadzono łącznie prawie 2400 roślin. Wśród nich 115 lip drobnolistnych, kilka lilaków pospolitych, jabłoni piennych i głogów dwuszyjkowych. I imponującą liczbę 1240 krzewów róż. A także ponad 150 sadzonek winorośli pachnących i ponad 170 irg. Wśród krzewów znajdują się też: świdośliwy kanadyjskie, hortensje drzewiaste, kaliny, śnieguliczki, jaśminowce oraz inne rośliny ozdobne – trzmieliny, tawuły japońskie, kocimiętki, liliowce i przywrotniki.

Teren został w podobny sposób zagospodarowany w Klępiczu, gdzie przebudowa tej drogi jest zakończona i w Moryniu gdzie prace budowlane jeszcze trwają.

Tomasz Tokarzewski
Biuro Prasowe
Gabinet Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Źródło: https://www.iswinoujscie.pl/artykuly/80943/