iswinoujscie.pl • Niedziela [25.02.2024, 10:38:09] • Świnoujście

Sesja Rady Miasta Świnoujście

Sesja Rady Miasta Świnoujście

fot. Sławomir Ryfczyński

Na wniosek Prezydenta Miasta Janusza Żmurkiewicza, przewodnicząca Elżbieta Jabłońska zwołuje XCI sesję Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji na dzień 29 lutego 2024 r. (czwartek) godz. 9.00. Obrady odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu, sala 315, budynek przy ul. Wojska Polskiego 1/1.

Projekt porządku obrad

Sprawy regulaminowe.
Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040).

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Jana Sołtana.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku bezprzetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata.

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście w roku 2023.

Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miasta Świnoujście
Elżbieta Jabłońska

Źródło: https://www.iswinoujscie.pl/artykuly/81529/