iswinoujscie.pl • Czwartek [07.03.2024, 09:50:14] • zachodniopomorskie

W oczekiwaniu na kolejnych medalistów olimpijskich. Stowarzyszenia sportowe z dotacjami od samorządu województwa

W oczekiwaniu na kolejnych medalistów olimpijskich. Stowarzyszenia sportowe z dotacjami od samorządu województwa

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Blisko 4 mln zł przeznaczy Urząd Marszałkowski dla organizacji sportowych z Pomorza Zachodniego. Kwota ta umożliwi np. kontynuację szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, rozwój sportu szkolnego, wiejskiego, akademickiego, paralimpijskiego, upowszechnianie idei olimpijskiej czy organizację wydarzeń promujących dyscyplinę oraz region. Władze samorządu województwa już w styczniu i lutym zdecydowały o podpisaniu aneksów do zawartych w 2023 roku umów trzyletnich, a teraz rozstrzygnęły otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Większość wsparcia, bo prawie 3,4 mln zł trafi do stowarzyszeń sportowych, które w 2023 roku zawarły
z Urzędem Marszałkowskim porozumienia obejmujące okres trzyletni. W sumie to 7 takich podmiotów.
– Wierzymy, że zawarte umowy trzyletnie, jak i przyznane na ten rok wsparcie zapewnia naszym regionalnym organizacjom sportowym finansową stabilizację. To w ich działalności, jak i współpracy z klubami pokładamy nadzieję na przyszłe sukcesy zachodniopomorskich sportowców. Chcemy, aby poszli oni w ślady Małgorzaty Hołub-Kowalik, Marka Kolbowicza, Konrada Wasielewskiego czy Agnieszki Skrzypulec – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
Wsparcie otrzymali:
1/ Zachodniopomorska Federacja Sportu – „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży i promocja sportu w regionie w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-2025: 6 678 000 zł, w 2024 roku: 2 226 000 zł,
2/ Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy – „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-2025: 1 188 000 zł, w 2024 roku: 396 000 zł,
3/ Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-2025: 1 224 000 zł, w 2024 roku: 408 000 zł,
4/ Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa – „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-205: 576 000 zł, w 2024 roku: 192 000 zł,
5/ Zachodniopomorska Rada Olimpijska – „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-2025: 144 000 zł, w 2024 roku: 48 000 zł,
6/ Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin – „Rozwój sportu paraolimpijskiego - Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osób niepełnosprawnych w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-2025: 162 000 zł, w 2024 roku 54 000 zł,
7/ Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start” Koszalin – „Rozwój sportu paraolimpijskiego w województwie zachodniopomorskich w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-2025: 126 000 zł, w 2024 roku: 42 000 zł.

W oczekiwaniu na kolejnych medalistów olimpijskich. Stowarzyszenia sportowe z dotacjami od samorządu województwa

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Za pośrednictwem organizacji fundusze trafią do zawodniczek i zawodników reprezentujących kadry wojewódzkie oraz kluby sportowe w regionie. Działania tego typu wspierane są finansowo przez Urząd Marszałkowski już od 20 lat.

Jednocześnie rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku, w którym do podziału było 440 tys. zł. 300 tys. zł przyznano na organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją sportu oraz województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie trafiło do 21 stowarzyszeń – np. Klubu Motorowego Chojna, MKL-u Szczecin, Żaka Koszalin, Chrobrego Gryfice czy AKS-u Białogard. Dzięki przyznanym funduszom odbędzie się m.in.. Wielka przygoda z minikoszykówką, Mistrzostwa Polski w Motocrossie, turniej karate „Polish Open 2024”, festiwal biegowy XI Gryficka Dziesiątka i Puchar Bałtyku w zapasach dzieci i młodzików. 140 tys. zł. otrzymało Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania pn. „Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej – Zachodniopomorski Talent”.

W 2024 roku Urząd Marszałkowski przeznaczy na sport ponad 8 mln zł. Oprócz wymienionych działań, 3 mln zł zarezerwowano na modernizację lokalnej infrastruktury sportowej. 300 tys. zł trafi do klubów na zakup sprzętu. Na nagrody za osiągnięcia sportowe w 2023 roku zaplanowano 300 tys. zł. 322 tys. zł przewidziano na stypendia dla najbardziej uzdolnionych zawodniczek i zawodników. Do wykorzystania będzie także pula prawie 400 tys. zł na wsparcie rzeczowe na organizację różnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na Pomorzu Zachodnim.

Łukasz Jucha
Biuro Prasowe
Gabinet Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Źródło: https://www.iswinoujscie.pl/artykuly/81609/