POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Niedziela [26.03.2023, 17:12:43] • Polska

Polskie Zdrowie 2.0: zdrowie publiczne w analizie ekspertów

Eksperci zrzeszeni w Komitecie Zdrowia Publicznego PAN w ramach inicjatywy Polskie Zdrowie 2.0 opracowali cykl analiz dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz wskazanie możliwych zmian systemowych. Pierwsza z 14 opublikowanych analiz nosi tytuł „Zasadnicze wzmocnienie zdrowia publicznego”.

Analizę przygotowali eksperci w ramach projektu koordynowanego przez Komitetu Zdrowia Publicznego PAN (KZP PAN): „Ocena wybranych elementów systemu zdrowia w Polsce na podstawie dowodów naukowych i dobrych praktyk innych krajów – Polskie Zdrowie 2.0”. Każdy z raportów analizuje wybrany aspekt systemu zdrowia w Polsce. Raporty to pogłębione analizy danego zagadnienia wraz z określeniem tych obszarów, które wymagają modyfikacji.

– Przez ostatnie trzy dekady kwestie zdrowotne podnoszone przez polityków odnosiły się przede wszystkim do cząstkowych spraw aktualnych medialnie. Ujawniło się to szczególnie w okresie pandemii Covid-19, kiedy to związek zakresu gospodarczych i społecznych ograniczeń z poziomem epidemicznych zagrożeń pozostawał całkowicie niejasny – mówi prof. Cezary Włodarczyk z KZP PAN, redaktora pierwszej z 14 przygotowanych policy briefs. – Wydaje się, że politycy i inni uczestnicy dyskusji o zdrowiu w Polsce mają jedynie ograniczony dostęp do wiedzy na temat standardów proponowanych np. w dokumentach WHO i Komisji Europejskiej. Skutkiem tego jest zawężony zakres przedstawianych rozwiązań – dodaje profesor.

Jak tłumaczy prof. Tomasz Zdrojewski z Komitetu Zdrowia Publicznego PAN: - Usprawiedliwienia można szukać w tym, że w naszym kraju trudno wskazać choćby jeden „think-tank”, który zajmowałby się promowaniem standardów, aktualnej wiedzy o systemach zdrowia i współczesnej polityce zdrowotnej. A jest to ważne w celu racjonalizowania dyskusji i szukania dających się stosować propozycji. Chcieliśmy, by efektem naszej wspólnej pracy stał się zbiór praktycznie napisanych opracowań.

Zasadnicze wzmocnienie zdrowia publicznego
Pierwsza z 14 ekspertyz „Zasadnicze wzmocnienie zdrowia publicznego” opisuje system zdrowia publicznego w naszym kraju. Została ona sporządzona przez prof. Wojciecha Hanke, prof. Janusza Heitzmana, prof. Grzegorza Juszczyka, prof. Bolesława Samolińskiego, prof. Cezarego Włodarczyka (red.), prof. Bogdana Wojtyniaka oraz prof. Tomasza Zdrojewskiego. 
eksperci wskazują NA niezbędną zmianę w ramach podejścia do zdrowia publicznego i prozdrowotnej polityki państwa w obrębie sześciu aspektów:

• prowadzenie polityki zdrowotnej i prozdrowotnej państwa w oparciu o dowody naukowe i dobre praktyki innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentatywnych danych epidemiologicznych i ekonomicznych (co pozwoli na ocenę gospodarczych i społecznych konsekwencji utraty zdrowia i niepełnosprawności);

• zintegrowanie medycyny naprawczej, zdrowia publicznego i polityki społecznej;

• stałe monitorowanie nierówności w zdrowiu, sytuacji zdrowotnej i społecznej grup szczególnie narażonych, w tym seniorów oraz zagrożeń środowiskowych;

• potraktowanie edukacji prozdrowotnej i zdrowia psychicznego jako priorytetu, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób w wieku podeszłym;

• realizacja właściwej polityki informacyjnej i zbudowanie realnego przywództwa dla uzyskania zaufania społecznego niezbędnego do akceptacji polityki zdrowotnej państwa;

• zbudowanie nowoczesnego zinstytucjonalizowanego zaplecza eksperckiego dla badań naukowych oceniających efekty polityki zdrowotnej państwa oraz przygotowujących do ich wdrożenia.

W dokumencie jest przedstawiona jako tło sytuacja zdrowotna Polaków i zmiany zachodzące od początku lat 90-tych XX wieku. Eksperci zwracają uwagę na skutki pandemii, międzynarodowy kryzys polityczny oraz konflikt militarny, które to elementy ukazał faktyczny wpływ zdrowia na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

O projekcie Polskie Zdrowie 2.0
Projekt pt. „Ocena wybranych elementów systemu zdrowia w Polsce w oparciu o dowody naukowe i dobre praktyki innych krajów – Polskie Zdrowie 2.0” (w skrócie Polskie Zdrowie 2.0 lub PZ 2.0) powstał z inicjatywy Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, który działa w ramach Wydziału V Nauk Medycznych Akademii. Naukowcy w Komitecie zaproponowali i koordynują działanie w projekcie, ale grupa autorów jest dużo szersza. Główną grupę docelową stanowią polscy politycy i politycy zdrowotni oraz opinie publiczna i dziennikarze. Sama inicjatywa jest realizowana w okresie przedwyborczego przygotowywania programów dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce przez główne podmioty polityczne.

Do przygotowania policy briefs zaproszono aż 64 polskich ekspertów – naukowców i doświadczonych praktyków, uczestników Systemu Opieki Zdrowia (SOZ) w Polsce.

Kolejne analizy będą publikowane w najbliższym czasie. Upublicznienie wszystkich ma nastąpić do końca kwietnia bieżącego roku. Tematy poruszane w kolejnych policy briefs będą upowszechniane podczas konferencji i spotkań zaplanowanych na ten rok.

Mamy nadzieję, że w kontekście zaplanowanych w tym roku wyborów parlamentarnych nasza praca przyczyni się do bardziej profesjonalnej niż dotąd dyskusji o systemie zdrowia. Jednakże warunkiem jest, aby politycy – i ich sztaby – przygotowując swoje programy wyborcze chcieli z naszych ekspertyz skorzystać, choćby na zasadzie kopiuj – wklej – tłumaczy prof. Zdrojewski.

Rekomendacje strategiczne w ramach projektu Polskie Zdrowie 2.0 zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Przedstawicieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz ze środków Polskiej Akademii Nauk.
Pobierz pierwszą z ekspertyz „Zasadnicze wzmocnienie zdrowia publicznego”.
Kolejne analizy będą umieszczane na stronie pan.pl/polskie-zdrowie/ w najbliższych tygodniach.

MODUŁY I TEMATY W RAMACH PROJEKTU POLSKIE ZDROWIE 2.0

MODUŁ I: SYSTEM ZDROWIA W POLSCE
1. Sytuacja zdrowotna i jej monitorowanie
2. Makroekonomiczne uwarunkowania finansowania systemu zdrowia
3. Koordynacja działań podejmowanych na różnych poziomach władz samorządowych i państwowych w planowaniu polityki zdrowotnej
4. Przygotowanie nowej polityki senioralnej w zakresie zdrowia i funkcjonowania społecznego
5. Poszukiwanie dodatkowych źródeł i mechanizmów finansowania systemu zdrowia
6. Prawa pacjenta. Rozszerzenie możliwości wyboru

MODUŁ II: ZDROWIE PUBLICZNE
1. Zasadnicze wzmocnienie zdrowia publicznego
2. Zmiana polityki zdrowotnej i fiskalnej państwa wobec wzrostu spożycia alkoholu po 2002 r
3. Redukcja palenia i e-papierosów, w szczególności wśród młodego pokolenia Polaków
4. Poprawa aktywności fizycznej wśród wszystkich pokoleń Polaków

MODUŁ III: MEDYCYNA NAPRAWCZA
1. Redukcja liczby hospitalizacji na rzecz szybkiej diagnostyki ambulatoryjnej i hospitalizacji jednodniowej
2. Rola standardów w procesie wzmacniania jakości systemu ochrony zdrowia
3. Wdrażanie innowacji w medycynie
4. Scenariusze uzupełniania niedoboru kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia

RZECZNICZKA PRASOWA PAN
Monika Chrobak


komentarzy: 0, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ W środę, 19 czerwca Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje wymianę hydrantu. W związku z tym przy ulicy Krzywoustego (dot. Krzywoustego 2a), Wyszyńskiego (dot. Wyszyńskiego 10), Monte Cassino (dot. Monte Cassino 18, 18a) nastąpi przerwa w dostawie wody. Przewidywany czas przerwy - godz. 9 - 11.■ Zarząd Spółdzielni Słowianin uprzejmie informuje, że w dniach 24.06.2024 r. - 28.06.2024 r. w Świnoujściu, Wolinie i Międzyzdrojach odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Słowianin". Wszystkie materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023, protokoły z walnego zgromadzenia oraz informacja o stopniu realizacji uchwał i wniosków z zebrań są wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w sekretariacie Spółdzielni na I piętrze przy ulicy Niedziałkowskiego 9 oraz biurach Administracji w Wolinie i Międzyzdrojach ■ We wtorek, 18 czerwca nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Wybrzeże Władysława IV - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rybaki do skrzyżowania z ulicą Marynarzy. Tego dnia ulica będzie nieprzejezdna. Możliwy będzie objazd wskazanego odcinka sąsiednimi ulicami. Dojazd do posesji zostanie zapewniony. Zmiany organizacji ruchu związane są z odtworzeniem nawierzchni jezdni po pracach PEC, który usuwał skutki uszkodzenia magistrali sieci ciepłowniczej w tym miejscu. Prosimy kierowców o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego. Za utrudnienia przepraszamy ■ 13 czerwca 2024 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpatrzył skargę na uchwałę Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2023 roku, dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Wojska Polskiego i osiedla Posejdon. Skargę wnosiła Dorota Osewska, reprezentowana przez swojego męża, pełnomocnika Zbigniewa Osewskiego. Sąd, po dokładnym rozpatrzeniu sprawy, jednoznacznie stwierdził nieważność uchwały z powodu rażącego naruszenia prawa przy jej uchwalaniu, w szczególności wskutek nieuzasadnionej dwukrotnej reasumpcji głosowania nad tym planem. Co istotne, sąd nie zajął się innymi zarzutami skarżącej dotyczącymi nieprawidłowości w procesie tworzenia planu ■ 6 czerwca 2024 roku do Urzędu Miasta Świnoujście wpłynęła oferta Fundacji Wiatr w Żagle na realizację zadania publicznego pod nazwą: szkolenie pod tytułem „Odkrywanie autyzmu” Termin realizacji zadania: od 28.06.2024 r. do 5.07.2024 r. Oferta znajduje się do wglądu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, i na stronie internetowej Miasta Świnoujście, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Ewentualne uwagi można zgłaszać do dnia 14 czerwca 2024 roku w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2, w godzinach od 7.00 do 15.00. ■ Mamy przyjemność zaprosić na koncert w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum, który odbędzie się w Świnoujściu. 22 czerwca o godz. 19.00 ze sceny wybrzmią największe przeboje muzyki filmowej. Bilety w cenie 40 złotych do nabycia w kasach MDK oraz przez internet. Więcej w załącznikach ■ Zapraszamy na Otwarty Dzień w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu! 08.06 (sobota) 14:00 - 17:00 Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji: 2 Dmuchańce, Strefa Animacyjna, Zwiedzanie Schroniska, Strzelanie z Łuku, Popcorn. Przyjdźcie z całą rodziną, spędźcie miło czas i poznajcie naszych podopiecznych! To doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o naszej działalności oraz jak możecie pomóc bezdomnym zwierzętom. Do zobaczenia! ■ Jeden z promów Karsibór pojawi się w czerwcu na przeprawie Warszów. Powodem jest awaria chłodzenia na promie Bielik i konieczność jego remontu. Zmiany planowane są w dniach 03-10 czerwca. W związku z awarią systemu chłodzenia na promie Bielik I i pilnej konieczności jego remontu, na przeprawie miejskiej przez tydzień będą w eksploatacji promy: Bielik III i Karsibór I. Promy Bielik II (w trakcie planowanego remontu pędników) i Bielik IV (w trakcie planowanego remontu silnika głównego) wyłączone są z eksploatacji do końca czerwca. ■ Terminal kontenerowy do poprawki. Naruszono lub zignorowano szereg przepisów. Podczas podejmowania decyzji o lokalizacji terminala kontenerowego w Świnoujściu naruszono lub pominięto szereg przepisów. Całkowicie zignorowano kwestię m.in. interesu mieszkańców, uciążliwości, które odczuje lokalna społeczność, ale także bezpieczeństwa państwa w sytuacji, gdy inwestycja powstaje w sąsiedztwie terminala LNG. Świnoujski samorząd chce naprawić te błędy i odwołał się od wspomnianej decyzji Adama Rudawskiego, wojewody zachodniopomorskiego. Działania podjęto w szeroko pojętym interesie społecznym, w nadziei, że głos samorządu w końcu zostanie wysłuchany i uwzględniony. Nie było konsultacji, referendum, rzetelnych opracowań… ■ Druga edycja "Roztańczonych wysp" pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Świnoujście znów przyniosła niezapomniane chwile. Ponad 200 tancerzy z różnych regionów zaprezentowało swoje umiejętności, w tym zespoły z Dance Studio Paa Szczecin, Good Dance Academy Dobra, Strefy Ruchu Dagmara Błaszczak Nowogard oraz lokalne kluby Atu i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Dla wielu młodych tancerzy była to pierwsza okazja do występu przed publicznością, co wzbudzało wyjątkowe emocje wśród ich rodziców. Najlepsze zespoły, które zdobyły nagrody Grand Prix, to Dance Studio Paa, Good Dance Academy oraz Studio Tańca "Etiuda". Sponsorem nagród była Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Słowianin” w Świnoujściu. Organizacja tego wydarzenia była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób. Serdecznie dziękujemy trenerom Agacie Midzie, Marcie Zienkiewicz oraz rodzicom tancerzy za ich wsparcie. Specjalne podziękowania składamy Pani Prezydent Joannie Agatowskiej za jej obecność i wsparcie ■ Nowi zastępcy: Joanna Agatowska będzie miała dwóch zastępców. Zastępcą do spraw społecznych będzie pan Roman Kucierski, zastępcą do spraw inwestycyjnych będzie pan Arkadiusz Mazepa. Natomiast sekretarzem miasta zostanie pan Paweł Juras ■ Ryszard Teterycz Przewodniczącym Rady Miasta Świnoujścia ! Nowy przewodniczący był jedynym zgłoszonym kandydatem. Poparło go 19 radnych. 2 było przeciw ■ 21 nowych radnych Rady Miasta Świnoujście odebrało zaświadczenia o wyborze oraz uroczyście złożyło ślubowanie. Wśród nich jest wielu społeczników. Na tej samej sesji nowa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska złożyła ślubowanie i formalnie objęła urząd. ■ Na poniedziałek 6 maja 2024r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie zwołał I sesję Rady Miasta Świnoujście IX kadencji. Obrady odbędą się w sali numer 315 Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 10.00. Porządek obrad 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji rady. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór przewodniczącego rady. 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Świnoujście. 7. Złożenie ślubowania przez prezydenta. 8. Zakończenie obrad ■ Joanna Agatowska Prezydentem Świnoujścia w I turze! To historyczne zwycięstwo! Oczywiście musi być potwierdzone oficjalnymi danymi z PKW ale na podstawie protokołów z 27 komisji wyborczych w Świnoujściu Joanna Agatowska w mistrzowskim stylu pokonała trzech swoich konkurentów i w I turze została prezydentem Świnoujścia! ■ Ostateczne rozliczenie tunelu nie zostało jeszcze dokonane. Nastąpi po wydaniu Świadectwa Wykonania, co spodziewane jest ok. września br. Roszczenia obu stron w związku z prowadzonymi mediacjami są objęte tajemnicą mediacji - tłumaczy Jarosław Jaz Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście ■