POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Niedziela [17.12.2023, 08:53:34] • zachodniopomorskie

„Równe szanse dla wszystkich mieszkańców”. Są eurofundusze na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

„Równe szanse dla wszystkich mieszkańców”. Są eurofundusze na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Organizacje pozarządowe we współpracy z samorządami będą podawać pomocną dłoń wszystkim, którym w życiu jest trudniej. Pomogą wyjść z domu i znaleźć zatrudnienie. Na Pomorzu Zachodnim ma powstać co najmniej 390 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Realizacja pomocy możliwa jest dzięki Funduszom Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzyma na realizację ambitnego programu 53 mln zł dofinansowania. W piątek, 15 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim zostały podpisane umowy – To inwestycje w człowieka. Takim projektami udaje się nam krok po kroku rozwiązywać problemy mieszkańców i tworzyć równe szanse dla wszystkich – mówił podczas spotkania Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Rozwój ekonomii społecznej ma realny wpływ na rynek pracy. Skupia się na wsparciu osób, m.in z niepełnosprawnościami, starszych czy bezrobotnych. Za działania w ES odpowiadają m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie oraz podmioty takie jak: spółki non profit, stowarzyszenia JST, koła gospodyń wiejskich, jednostki reintegracji społeczno-zawodowej. Na Pomorzu Zachodnim aktywnie działa 3 700 takich podmiotów.

– Rozpoczynamy kolejny wielki projekt, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Takimi przedsięwzięciami udaje się nam krok po kroku rozwiązywać problemy naszych mieszkańców i tworzyć równe szanse dla wszystkich. Otwieramy pakiet działań skierowanych do ludzi, którzy mają problemy większe niż inni. Cieszę się, że pomagają nam w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego+. Staramy się coraz bardziej rozkręcać tę perspektywę. To trudny rok, gdy kończymy projekty i zadania, a jednocześnie rozpoczynamy nowe przedsięwzięcia, ale chcemy jak najszybciej wejść w nowy funduszowy cykl – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.
Dzięki zainwestowanym w sferę społeczną środkom unijnym w poprzedniej perspektywie finansowej udało się utworzyć 547 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Po wsparcie sięgnęło prawie 1,5 tys. podmiotów, które korzystały z usług doradczych i szkoleniowych, prawnych czy księgowych. Rozwijany był też system regionalnych i lokalnych partnerstw. Podobnie będzie w nowej perspektywie finansowej.

W piątek, 15 grudnia 2023 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz spotkał się z partnerami Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzejem Przewodą. WUP w Szczecinie odpowiada za zarzadzanie środkami EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (pełni rolę Instytucji Pośredniczącej). Podczas spotkania podpisano umowy na realizację ambitnych projektów wsparcia ES. Za jego przeprowadzenie odpowiadać będzie SZOWES.

– Wsparcie ekonomii społecznej było jednym z pierwszych obszarów uruchomionych w nowej perspektywie. Wiemy, że potrzeby w tym zakresie są ogromne. Przed państwem także ambitne wskaźniki do osiągnięcia, ponieważ teraz jeszcze większy nacisk kładziony jest na część związaną z rozwojem przedsiębiorczości, na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry impuls rozwojowy – zaznaczył Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Część działań związanych z rozwojem ES dostępnych będzie za pośrednictwem Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Liderem jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pozostali członkowie to: Fundacja Nauka dla Środowiska, Fundacja Pod Aniołem, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES oraz Aktywa Plus Przedsiębiorczość i Innowacje non profit Sp. z o.o.

– Sieć SZOWES to partnerstwo, które trwa od 2015 r. i jest naprawdę oryginalnym w skali kraju przedsięwzięciem. Jako jedyni w kraju, razem realizujemy wszystkie działania z zakresu ekonomii społecznej. Dzięki temu obejmujemy swoim wsparciem całe województwo. To wsparcie jest kompleksowe pod każdym względem. Jako KARR łączymy rozwój gospodarczy i społeczny. Te działania nie byłby tak szerokie, gdyby nie Fundusze Europejskie – powiedziała podczas podpisania umów Prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Natalia Wegner, lider projektu.

SZOWES na realizację szerokiego programu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej otrzyma dofinansowanie przekraczające 53 mln zł. Na tę kwotę składają się środki EFS+ w wysokości 46,3 mln zł i środki z budżetu państwa o wartości 6,6 mln zł. To eurofundusze na realizację czterech projektów w ramach Działania 6.15 Kompleksowe wsparcie ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Przyznane wsparcie będzie dostępne w całym województwie.

– Wyrównywanie szans kosztuje, ale po tylu latach doświadczeń widzimy, że ta inwestycja w człowieka ma głęboki sens humanitarny. Możemy realizować takie podejście, dzięki dobrej współpracy z NGO’sami, które mają lokalny know-how, odpowiednie narzędzia dotarcia. W każdym powiecie mamy do czynienia z inną specyfiką, często powody bycia na marginesie są inne – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Dzięki realizacji działań SZOWES w województwie z pomocy ma skorzystać 670 podmiotów ekonomii społecznej. Z zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie wynika także, że dzięki projektom uda się utworzyć co najmniej 390 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

– Dzięki samodzielności ekonomicznej można odzyskać podmiotowość i godność. Własne pieniądze zarobione w przedsiębiorstwie społecznym pozwalają na to – mówił Krzysztof Musiatowicz, właściciel 4 C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. Organizacja prowadzi także Kooperatywę Łaźnia – kawiarnię społeczną z salami warsztatowymi i szkoleniowymi, w których realizowane są projekty aktywizujące osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz integrujące lokalną społeczność.

SZOWES zaplanowało:
1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (poprzez realizację usług inkubacyjnych, biznesowych, reintegracyjnych, doradczych, księgowych, usług animacyjnych w środowiskach lokalnych itd.).
2. Wsparcie w utworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (poprzez organizację szkoleń, warsztatów, doradztwa, mentoringu, coachingu, wizyt studyjnych, umożliwiających podnoszenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstw społecznych, a także w ostatecznym kroku przyznanie środków na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS).

– Będziemy przekonywać samorządy, by tworzyły lokalny rynek usług społecznych. Chcemy nie tylko tworzyć nowe miejsca pracy, ale łączyć je z odbiorcami. Będziemy skupiać na obszarach peryferyjnych – mówi Piotr Jaśkiewicz, prezes Fundacji Nauka dla Środowiska.

– Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej powinny pełnić forum wymiany doświadczeń. Chcemy podkreślić, że ekonomia społeczna bez akceptacji samorządów nie będzie rozwijać się – zaznaczyła Emilia Kowalska prezes Aktywa Plus Przedsiębiorczość i Innowacje Non Profit Sp. z o.o.)

Przedsiębiorstwa społeczne w perspektywie finansowej 2021-2027, podobnie jak było to dotychczas, będą mogły liczyć na unijną pomoc. Ze środków Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego 2021-2027 na aktywną integrację zostanie przeznaczonych 20 500 000 euro, na wsparcie ES i przedsiębiorstw społecznych 25 000 000 euro, a na usługi społeczne 55 000 000 euro.

Biuro Prasowe
Emilia Wolf
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


komentarzy: 0, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 17:00 w CEZiT przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu odbędą się "Drzwi Otwarte" dla ósmoklasistów. Serdecznie zapraszamy! ■ Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz w Świnoujściu, informuje że w związku z konserwacją sieci, węzła i instalacji przez PEC w dniu 22.05.2024 r. (środa) Pływalnia na Uznam Arenie przy ul. Grodzkiej 5, będzie w tym dniu NIECZYNNA. Jednocześnie informujemy, że hala sportowa i siłownia na tym obiekcie, będzie funkcjonować bez zmian ■ Już 19 maja hala sportowa SP nr 1 przy ul. Witosa w Świnoujściu zamieni się w arenę pełną tańca i emocji. Ponad 200 tancerzy z sześciu szkół tanecznych z różnych miast, w tym ze Szczecina, Kołobrzegu i Rzeszowa, stanie do rywalizacji w Turnieju Tańca Nowoczesnego „Roztańczone Wyspy”. ■ Nowi zastępcy: Joanna Agatowska będzie miała dwóch zastępców. Zastępcą do spraw społecznych będzie pan Roman Kucierski, zastępcą do spraw inwestycyjnych będzie pan Arkadiusz Mazepa. Natomiast sekretarzem miasta zostanie pan Paweł Juras ■ Ryszard Teterycz Przewodniczącym Rady Miasta Świnoujścia ! Nowy przewodniczący był jedynym zgłoszonym kandydatem. Poparło go 19 radnych. 2 było przeciw ■ 21 nowych radnych Rady Miasta Świnoujście odebrało zaświadczenia o wyborze oraz uroczyście złożyło ślubowanie. Wśród nich jest wielu społeczników. Na tej samej sesji nowa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska złożyła ślubowanie i formalnie objęła urząd. ■ Na poniedziałek 6 maja 2024r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie zwołał I sesję Rady Miasta Świnoujście IX kadencji. Obrady odbędą się w sali numer 315 Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 10.00. Porządek obrad 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji rady. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór przewodniczącego rady. 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Świnoujście. 7. Złożenie ślubowania przez prezydenta. 8. Zakończenie obrad ■ Joanna Agatowska Prezydentem Świnoujścia w I turze! To historyczne zwycięstwo! Oczywiście musi być potwierdzone oficjalnymi danymi z PKW ale na podstawie protokołów z 27 komisji wyborczych w Świnoujściu Joanna Agatowska w mistrzowskim stylu pokonała trzech swoich konkurentów i w I turze została prezydentem Świnoujścia! ■ Ostateczne rozliczenie tunelu nie zostało jeszcze dokonane. Nastąpi po wydaniu Świadectwa Wykonania, co spodziewane jest ok. września br. Roszczenia obu stron w związku z prowadzonymi mediacjami są objęte tajemnicą mediacji - tłumaczy Jarosław Jaz Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście ■