POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Sobota [06.04.2024, 20:36:53] • Świnoujście

Informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego

Informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego

fot. Organizator

Informacja, przygotowana w ramach działania zawartego w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022 – 2024 (działanie: umieszczanie w mediach lokalnych informacji o rodzicielstwie zastępczym i poszukiwaniu rodzin zastępczych; realizacja: kwartalnie).

RODZICU BIOLOGICZNY, ODZYSKAJ OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

Drogi Czytelniku,
w informacji z grudnia 2023r. dowiedziałeś się o tym jak i dlaczego dzieci przebywające w pieczy zastępczej, które mają uregulowaną sytuację prawną są zgłaszane do przysposobienia. Dziś zajmiemy się tematem rodziców biologicznych, których dzieci, na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024r., poz. 177 ze zm.) w art. 33 wskazuje, że celem umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest praca z rodziną, która umożliwi powrót dziecka pod opiekę rodzica biologicznego. W preambule do wspomnianej wyżej ustawy znajdują się następujące słowa: „dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami (…)”. Oznacza to, że ustawodawca w pełni docenia doniosłą rolę rodziny naturalnej w życiu dziecka i uznaje, że wychowanie poza rodziną – piecza zastępcza może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy dziecko z różnych przyczyn nie może bezpiecznie pozostawać z rodzicami biologicznymi.

Przed umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej rodzice biologiczni są wspierani, jeśli się na to zgadzają, przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Czasami sygnały o nieprawidłowym funkcjonowaniu rodziny są im przekazywane przez placówki oświatowe, Sądy, służbę zdrowia lub nawet sąsiadów. Warto posłuchać takich uwag, by rodzina pozostała razem. Jeśli jednak dziecko znalazło się już w pieczy zastępczej, to rodzic biologiczny, który utracił nad nim opiekę może a nawet powinien starać się o jej odzyskanie.

Najczęstszymi powodami utraty opieki nad dzieckiem są: zaniedbania opiekuńczo – wychowawcze, alkoholizm, przemoc, narkomania. Z każdym z tych problemów można sobie poradzić i w każdej sytuacji są odpowiednie instytucje, które mogą w tym pomóc.

Co powinien zrobić rodzic, który chce odzyskać opiekę nad dzieckiem?:
- skorzystać ze wsparcia pracownika socjalnego – art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 ze zm.) stanowi, że przyczynami udzielania pomocy są między innymi: bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, natomiast art. 15 wspomnianej ustawy wskazuje, jako jedną z form pomocy - pracę socjalną, która w art. 45 ustawy o pomocy społecznej, została scharakteryzowana jako praca świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin,
- skorzystać z poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, rodzinnego, prawnego (art. 46 ustawy o pomocy społecznej, art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
- skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny, rozumianego, stosowanie do art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako szeroko pojęte działania w obszarach funkcjonowania rodziny, wymagających poprawy,
- skorzystać z pomocy w formie interwencji kryzysowej, świadczonej w sytuacjach, gdy wymagane jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie po doświadczeniu sytuacji nagłej i zagrażającej dobrostanowi osoby (jak np. umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej) – art. 47 ustawy o pomocy społecznej,
- mieć jak najlepszy kontakt z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo – wychowawczą, w której umieszczone jest dziecko, ponieważ to gwarantuje podtrzymanie i poprawę relacji z dzieckiem w środowisku dla dziecka bezpiecznym,
- skorzystać z pomocy psychiatrycznej (jeśli jest taka potrzeba),
- poddać się leczeniu odwykowemu, jeśli problemem jest uzależnienie,
- skorzystać z działań oferowanych sprawcom przemocy domowej, jeśli taki problem występuje,
- skorzystać z zajęć szkoły dla rodziców lub innych form pomocy dla osób borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
- rozumieć, że wychowanie dziecka wymaga środków finansowych i bezpieczeństwa mieszkaniowego,
- skontaktować się z Sądem Rodzinnym, który wydał postanowienie o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej w celu wyjaśnienia wątpliwości lub odwołania się / złożenia zażalenia na postanowienie.

Gdzie rodzic biologiczny może uzyskać takie wsparcie w mieście Świnoujście?:
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Działach: Pracy Socjalnej, Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznym Ośrodku
Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej,
- w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- w Sądzie Rodzinnym,
- w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- w TBS Lokum.

Jak widzisz Drogi Czytelniku, choć umieszczenie dziecka poza rodziną biologiczną jest dla rodzica biologicznego traumatyczne, to nie zostaje on bez wsparcia. A jeśli jesteś rodzicem biologicznym, który stara się odzyskać opiekę nad dzieckiem to wiedz, że wierzymy, że Ci się uda i chcemy, by się udało. Jesteśmy tu, w MOPR w Świnoujściu, by Cię pokierować i pomóc Ci rozwiązać problemy, w konsekwencji których utraciłeś opiekę nad swoim dzieckiem.

Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (ul. Dąbrowskiego 4, pokój 107 I piętro, pokój 209 II piętro, tel. 91 322 54 96, 91 322 54 83) – CAŁY CZAS POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
Wypatruj też kolejnych informacji od nas. Co kwartał razem będziemy się zagłębiać w tematykę rodzicielstwa zastępczego. Następnym razem przyjrzymy się bliżej tematowi poradnictwa specjalistycznego.

MOPR


komentarzy: 2, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-2 z 2

Gość • Poniedziałek [08.04.2024, 11:21:10] • [IP: 92.118.165.***]

Kiedyś, jak likwidowano Odrę, ówczesny jej dyrektor, ś.p. T.Krajniak tak podsumował pseudo starania polityków nie tylko lokalnych:" Wśród gromady przyjaciół psy zajączka zjadły". Drąży nas jakaś choroba czy syndrom niemocy? A może po prostu dajemy władzę niewłaściwym ludziom? JBD

Gość • Niedziela [07.04.2024, 09:42:38] • [IP: 37.47.158.***]

Praca 24h/dobę za pensję minimalną. Bez urlopów, zwolnień lekarskich. Dzieci trudne, rodzice biologiczni roszczeniowi, niejednokrotnie agresywni.

Oglądasz 1-2 z 2
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 17:00 w CEZiT przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu odbędą się "Drzwi Otwarte" dla ósmoklasistów. Serdecznie zapraszamy! ■ Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz w Świnoujściu, informuje że w związku z konserwacją sieci, węzła i instalacji przez PEC w dniu 22.05.2024 r. (środa) Pływalnia na Uznam Arenie przy ul. Grodzkiej 5, będzie w tym dniu NIECZYNNA. Jednocześnie informujemy, że hala sportowa i siłownia na tym obiekcie, będzie funkcjonować bez zmian ■ Już 19 maja hala sportowa SP nr 1 przy ul. Witosa w Świnoujściu zamieni się w arenę pełną tańca i emocji. Ponad 200 tancerzy z sześciu szkół tanecznych z różnych miast, w tym ze Szczecina, Kołobrzegu i Rzeszowa, stanie do rywalizacji w Turnieju Tańca Nowoczesnego „Roztańczone Wyspy”. ■ Nowi zastępcy: Joanna Agatowska będzie miała dwóch zastępców. Zastępcą do spraw społecznych będzie pan Roman Kucierski, zastępcą do spraw inwestycyjnych będzie pan Arkadiusz Mazepa. Natomiast sekretarzem miasta zostanie pan Paweł Juras ■ Ryszard Teterycz Przewodniczącym Rady Miasta Świnoujścia ! Nowy przewodniczący był jedynym zgłoszonym kandydatem. Poparło go 19 radnych. 2 było przeciw ■ 21 nowych radnych Rady Miasta Świnoujście odebrało zaświadczenia o wyborze oraz uroczyście złożyło ślubowanie. Wśród nich jest wielu społeczników. Na tej samej sesji nowa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska złożyła ślubowanie i formalnie objęła urząd. ■ Na poniedziałek 6 maja 2024r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie zwołał I sesję Rady Miasta Świnoujście IX kadencji. Obrady odbędą się w sali numer 315 Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 10.00. Porządek obrad 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji rady. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór przewodniczącego rady. 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Świnoujście. 7. Złożenie ślubowania przez prezydenta. 8. Zakończenie obrad ■ Joanna Agatowska Prezydentem Świnoujścia w I turze! To historyczne zwycięstwo! Oczywiście musi być potwierdzone oficjalnymi danymi z PKW ale na podstawie protokołów z 27 komisji wyborczych w Świnoujściu Joanna Agatowska w mistrzowskim stylu pokonała trzech swoich konkurentów i w I turze została prezydentem Świnoujścia! ■ Ostateczne rozliczenie tunelu nie zostało jeszcze dokonane. Nastąpi po wydaniu Świadectwa Wykonania, co spodziewane jest ok. września br. Roszczenia obu stron w związku z prowadzonymi mediacjami są objęte tajemnicą mediacji - tłumaczy Jarosław Jaz Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście ■