POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Piątek [26.04.2024, 13:09:34] • Warszawa

Bezpieczna majówka na lotnisku Chopina w Warszawie

Bezpieczna majówka na lotnisku Chopina w Warszawie

fot. Organizator

Dbają o bezpieczeństwo pasażerów, wykrywają niebezpieczne przesyłki i zatrzymują osoby przekraczające przepisy prawa. Straż Graniczna na największym polskim lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie skontrolowała w zeszłym roku ponad 6,7 mln pasażerów. Przed nimi czas wzmożonego ruchu podczas nadchodzących długich weekendów oraz wakacji. Służbę na warszawskim lotnisku pełni 377 funkcjonariuszy (154 kobiety oraz 223 mężczyzn).

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie im. gen. bryg. Waleriana Czumy mieści się na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Funkcjonariusze tej placówki zapewniają obsługę ruchu granicznego, sprawują nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa oraz dbają o bezpieczeństwo pasażerów. Placówka ta podlega Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej.

Lotnicze przejście graniczne

Funkcjonariusze Placówki SG Warszawa-Okęcie w ruchu Non Schengen w marcu br. odprawiali około 2,5 tys. pasażerów na godzinę. W 2023 r. skontrolowali ponad 6,7 mln pasażerów (średnio 18,5 tys. osób na dobę). Z automatycznej odprawy granicznej czyli tzw. bramek ABC skorzystało około 2 mln pasażerów.

W 2023 r. funkcjonariusze z PSG Warszawa-Okęcie zatrzymali 323 osoby posługujące się sfałszowanymi dokumentami, które próbowały przekroczyć granicę naszego kraju. Osoby te legitymowały się podrobionymi dowodami osobistymi państw członkowskich UE lub dowodami należącymi do innych osób. Wykryto także przypadki sfałszowania odbitek stempli kontroli granicznej. Ponadto strażnicy graniczni wydali blisko 1,5 tys. decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemcom w związku z brakiem dokumentacji uzasadniającej cel i warunki pobytu na terytorium RP.

Sukcesy Placówki SG Warszawa-Okęcie

Dzięki profesjonalnemu wyszkoleniu oraz zaangażowaniu w wykonywaną pracę funkcjonariusze tej placówki mogą się poszczycić wieloma sukcesami w wykrywaniu nielegalnych procederów i przestępstw.

13 stycznia 2021 r. funkcjonariusze Grupy Operacyjno–Śledczej Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie odkryli w dwóch przesyłkach pocztowych nadanych z Nigerii do Polski szereg sfałszowanych paszportów i praw jazdy krajów afrykańskich. Zatrzymano 2 obywateli Nigerii oraz 4 obywateli Zimbabwe. W ramach prowadzonego postępowania zabezpieczono 243 dokumenty, w tym podrobione paszporty, karty pobytu, prawa jazdy różnych krajów oraz ponad 100 kart bankomatowych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie ponad 120 zarzutów. Wobec wszystkich podejrzanych skierowano akt oskarżenia.

Kolejna sprawa dotyczyła wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych, których stosowanie stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia. Dzięki pracy funkcjonariuszy SG, udało się zabezpieczyć linię produkcyjną anabolików, gotówkę w kwocie blisko pół miliona złotych, cztery markowe zegarki o wartości ponad 400 tys. zł oraz ponad 6,3 tys. sztuk tabletek zawierających w swoim składzie substancje psychotropowe.

20 lutego 2024 r. funkcjonariusze Placówki SG Warszawa-Okęcie zatrzymali 3 obywateli Ukrainy, którzy zajmowali się nielegalną dystrybucją środków farmaceutycznych. Strażnicy przeszukali mieszkania należące do podejrzanych, gdzie znaleźli ponad 700 tys. sztuk tabletek zawierających w swoim składzie substancje chemiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. Czarnorynkowa wartość tych środków szacowana jest na ponad 8 mln zł.

Bezpieczna majówka na lotnisku Chopina w Warszawie

fot. Organizator

Psy służbowe Straży Granicznej patrolują warszawskie lotnisko

„Czworonożni funkcjonariusze" wspierają strażników granicznych w wypełnianiu zadań na Lotnisku Chopina w Warszawie. Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań, służbę na lotniskach pełnią przede wszystkim psy specjalne. Są one wyszkolone m.in. do wyszukiwania narkotyków, materiałów wybuchowych czy broni. Przeszukują samoloty, pojazdy, kontenery, bagaże i pomieszczenia.

Wśród psów służbowych Straży Granicznej najliczniejszą rasę stanowią owczarki niemieckie. Kondycja i predyspozycje zwierząt do służby są szczegółowo weryfikowane. Ogromny wpływ na sukces w wyszkoleniu psa ma wybór kandydata na jego przewodnika. Jednym z pierwszych i najważniejszych elementów szkolenia, jest budowa więzi i zaufania pomiędzy przyszłymi partnerami w służbie. Kandydata na psiego przewodnika wybierają specjaliści do spraw kynologicznych w oddziałach Straży Granicznej.

Nadwiślański Oddział SG

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie podlega Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie. Oddział został utworzony 15 września 2004 r. Obejmuje swym zasięgiem terytorialnym trzy województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie. Jest jedyną jednostką organizacyjną spośród pozostałych oddziałów Straży Granicznej, która nie ma bezpośredniego styku z granicą państwa. W Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej służbę pełni 1377 funkcjonariuszy: 546 kobiet oraz 831 mężczyzn.

Oddział ten obejmuje siedem placówek Straży Granicznej: pięć placówek z lotniczymi przejściami granicznymi, jedną placówkę aglomeracyjną oraz placówkę, w strukturach której mieści się Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Wydział Prasowy
Departament Komunikacji Społecznej


komentarzy: 0, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ Jak udało nam się dowiedzieć, funkcjonariusze CBA zatrzymali jednego z urzędników działu inwestycji, a także przeszukali jego mieszkanie, zabezpieczając materiały dowodowe. Wczoraj z urzędu wyniesiono dwa worki wypełnione dokumentami. Według wstępnych informacji, sprawa dotyczy działań związanych z inwestycjami miejskimi, które miały miejsce za kadencji poprzedniego prezydenta Świnoujścia, Janusza Żmurkiewicza, oraz jego zastępczyni, Barbary Michalskiej ■ W środę, 19 czerwca Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje wymianę hydrantu. W związku z tym przy ulicy Krzywoustego (dot. Krzywoustego 2a), Wyszyńskiego (dot. Wyszyńskiego 10), Monte Cassino (dot. Monte Cassino 18, 18a) nastąpi przerwa w dostawie wody. Przewidywany czas przerwy - godz. 9 - 11.■ Zarząd Spółdzielni Słowianin uprzejmie informuje, że w dniach 24.06.2024 r. - 28.06.2024 r. w Świnoujściu, Wolinie i Międzyzdrojach odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Słowianin". Wszystkie materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023, protokoły z walnego zgromadzenia oraz informacja o stopniu realizacji uchwał i wniosków z zebrań są wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w sekretariacie Spółdzielni na I piętrze przy ulicy Niedziałkowskiego 9 oraz biurach Administracji w Wolinie i Międzyzdrojach ■ We wtorek, 18 czerwca nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Wybrzeże Władysława IV - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rybaki do skrzyżowania z ulicą Marynarzy. Tego dnia ulica będzie nieprzejezdna. Możliwy będzie objazd wskazanego odcinka sąsiednimi ulicami. Dojazd do posesji zostanie zapewniony. Zmiany organizacji ruchu związane są z odtworzeniem nawierzchni jezdni po pracach PEC, który usuwał skutki uszkodzenia magistrali sieci ciepłowniczej w tym miejscu. Prosimy kierowców o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego. Za utrudnienia przepraszamy ■ 13 czerwca 2024 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpatrzył skargę na uchwałę Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2023 roku, dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Wojska Polskiego i osiedla Posejdon. Skargę wnosiła Dorota Osewska, reprezentowana przez swojego męża, pełnomocnika Zbigniewa Osewskiego. Sąd, po dokładnym rozpatrzeniu sprawy, jednoznacznie stwierdził nieważność uchwały z powodu rażącego naruszenia prawa przy jej uchwalaniu, w szczególności wskutek nieuzasadnionej dwukrotnej reasumpcji głosowania nad tym planem. Co istotne, sąd nie zajął się innymi zarzutami skarżącej dotyczącymi nieprawidłowości w procesie tworzenia planu ■ 6 czerwca 2024 roku do Urzędu Miasta Świnoujście wpłynęła oferta Fundacji Wiatr w Żagle na realizację zadania publicznego pod nazwą: szkolenie pod tytułem „Odkrywanie autyzmu” Termin realizacji zadania: od 28.06.2024 r. do 5.07.2024 r. Oferta znajduje się do wglądu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, i na stronie internetowej Miasta Świnoujście, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Ewentualne uwagi można zgłaszać do dnia 14 czerwca 2024 roku w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2, w godzinach od 7.00 do 15.00. ■ Mamy przyjemność zaprosić na koncert w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum, który odbędzie się w Świnoujściu. 22 czerwca o godz. 19.00 ze sceny wybrzmią największe przeboje muzyki filmowej. Bilety w cenie 40 złotych do nabycia w kasach MDK oraz przez internet. Więcej w załącznikach ■ Zapraszamy na Otwarty Dzień w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu! 08.06 (sobota) 14:00 - 17:00 Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji: 2 Dmuchańce, Strefa Animacyjna, Zwiedzanie Schroniska, Strzelanie z Łuku, Popcorn. Przyjdźcie z całą rodziną, spędźcie miło czas i poznajcie naszych podopiecznych! To doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o naszej działalności oraz jak możecie pomóc bezdomnym zwierzętom. Do zobaczenia! ■ Jeden z promów Karsibór pojawi się w czerwcu na przeprawie Warszów. Powodem jest awaria chłodzenia na promie Bielik i konieczność jego remontu. Zmiany planowane są w dniach 03-10 czerwca. W związku z awarią systemu chłodzenia na promie Bielik I i pilnej konieczności jego remontu, na przeprawie miejskiej przez tydzień będą w eksploatacji promy: Bielik III i Karsibór I. Promy Bielik II (w trakcie planowanego remontu pędników) i Bielik IV (w trakcie planowanego remontu silnika głównego) wyłączone są z eksploatacji do końca czerwca. ■ Terminal kontenerowy do poprawki. Naruszono lub zignorowano szereg przepisów. Podczas podejmowania decyzji o lokalizacji terminala kontenerowego w Świnoujściu naruszono lub pominięto szereg przepisów. Całkowicie zignorowano kwestię m.in. interesu mieszkańców, uciążliwości, które odczuje lokalna społeczność, ale także bezpieczeństwa państwa w sytuacji, gdy inwestycja powstaje w sąsiedztwie terminala LNG. Świnoujski samorząd chce naprawić te błędy i odwołał się od wspomnianej decyzji Adama Rudawskiego, wojewody zachodniopomorskiego. Działania podjęto w szeroko pojętym interesie społecznym, w nadziei, że głos samorządu w końcu zostanie wysłuchany i uwzględniony. Nie było konsultacji, referendum, rzetelnych opracowań… ■ Druga edycja "Roztańczonych wysp" pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Świnoujście znów przyniosła niezapomniane chwile. Ponad 200 tancerzy z różnych regionów zaprezentowało swoje umiejętności, w tym zespoły z Dance Studio Paa Szczecin, Good Dance Academy Dobra, Strefy Ruchu Dagmara Błaszczak Nowogard oraz lokalne kluby Atu i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Dla wielu młodych tancerzy była to pierwsza okazja do występu przed publicznością, co wzbudzało wyjątkowe emocje wśród ich rodziców. Najlepsze zespoły, które zdobyły nagrody Grand Prix, to Dance Studio Paa, Good Dance Academy oraz Studio Tańca "Etiuda". Sponsorem nagród była Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Słowianin” w Świnoujściu. Organizacja tego wydarzenia była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób. Serdecznie dziękujemy trenerom Agacie Midzie, Marcie Zienkiewicz oraz rodzicom tancerzy za ich wsparcie. Specjalne podziękowania składamy Pani Prezydent Joannie Agatowskiej za jej obecność i wsparcie ■ Nowi zastępcy: Joanna Agatowska będzie miała dwóch zastępców. Zastępcą do spraw społecznych będzie pan Roman Kucierski, zastępcą do spraw inwestycyjnych będzie pan Arkadiusz Mazepa. Natomiast sekretarzem miasta zostanie pan Paweł Juras ■ Ryszard Teterycz Przewodniczącym Rady Miasta Świnoujścia ! Nowy przewodniczący był jedynym zgłoszonym kandydatem. Poparło go 19 radnych. 2 było przeciw ■ 21 nowych radnych Rady Miasta Świnoujście odebrało zaświadczenia o wyborze oraz uroczyście złożyło ślubowanie. Wśród nich jest wielu społeczników. Na tej samej sesji nowa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska złożyła ślubowanie i formalnie objęła urząd. ■ Na poniedziałek 6 maja 2024r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie zwołał I sesję Rady Miasta Świnoujście IX kadencji. Obrady odbędą się w sali numer 315 Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 10.00. Porządek obrad 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji rady. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór przewodniczącego rady. 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Świnoujście. 7. Złożenie ślubowania przez prezydenta. 8. Zakończenie obrad ■ Joanna Agatowska Prezydentem Świnoujścia w I turze! To historyczne zwycięstwo! Oczywiście musi być potwierdzone oficjalnymi danymi z PKW ale na podstawie protokołów z 27 komisji wyborczych w Świnoujściu Joanna Agatowska w mistrzowskim stylu pokonała trzech swoich konkurentów i w I turze została prezydentem Świnoujścia! ■ Ostateczne rozliczenie tunelu nie zostało jeszcze dokonane. Nastąpi po wydaniu Świadectwa Wykonania, co spodziewane jest ok. września br. Roszczenia obu stron w związku z prowadzonymi mediacjami są objęte tajemnicą mediacji - tłumaczy Jarosław Jaz Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście ■