POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Piątek [17.05.2024, 18:01:30] • Świnoujście

Nowe twarze w urzędzie: Prezydent Świnoujścia stawia na nowoczesne zarządzanie. Zobacz film!

Nowe twarze w urzędzie: Prezydent Świnoujścia stawia na nowoczesne zarządzanie. Zobacz film!

Joanna Agatowska Prezydent Świnoujścia.(fot. Sławomir Ryfczyński )

Nowa prezydent Świnoujścia zaprezentowała swoją strategię na przyszłość miasta, stawiając na współpracę z ekspertami. Wybór nowych kadr spoza miasta był podyktowany chęcią wprowadzenia świeżego podejścia, nowoczesnych metod zarządzania i pozytywnej atmosfery w urzędzie. W trakcie konferencji poruszono także ważne wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć Świnoujście, w tym konieczność remontów infrastruktury, poprawy komunikacji publicznej. Prezydent podkreśliła znaczenie zaangażowania społeczności lokalnej w realizację planów.Podczas konferencji prasowej, pani prezydent Świnoujścia omówiła wybór nowych współpracowników spoza miasta. Jak zaznaczyła, decyzja ta była podyktowana chęcią znalezienia ludzi o określonych cechach, którzy pozytywnie wpłyną na atmosferę w urzędzie oraz będą w stanie wprowadzić nowoczesne i skuteczne zarządzanie. Podkreśliła, że szukała osób empatycznych i kreatywnych, które będą współpracować w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

Nowe twarze w urzędzie: Prezydent Świnoujścia stawia na nowoczesne zarządzanie. Zobacz film!

Arkadiusz Mazepa - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście.(fot. Sławomir Ryfczyński )

Z wykształcenia prawnik oraz specjalista doradztwa i rachunkowości podatkowej, wieloletni samorządowiec z doświadczeniami na różnych szczeblach samorządu, zarówno we władzy uchwałodawczej, jak i wykonawczej, a także prezes Zachodniopomorskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Wiceprezes WOPR Myślibórz oraz Przewodniczący Społecznej Rady Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Były Sekretarz Gminy, Starosta Powiatu, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa, Skarbnik i Członek Zarządu Euroregionu POMERANIA, Członek Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pracujący dotychczas jako Dyrektor wojewódzkiej jednostki budżetowej Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz Kierownik Punktu EUROPE DIRECT Szczecin.

Ukończył wiele szkoleń i kursów zwiększających jego kompetencje zawodowe i społeczne, m.in. takich jak, systemy zarządzania jakością i audyt wewnętrzny, system ocen okresowych – tworzenie i koordynacja, czy też organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego i bezpieczeństwa RP - Akademia Obrony Narodowej oraz wiele innych. Jest posiadaczem licznych certyfikatów, m.in. certyfikat u Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, certyfikatu z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli w JST, certyfikatu z zakresu nowoczesnego zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej. Ukończył również kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Szanowany przez swoich dotychczasowych współpracowników za odpowiedzialność, serdeczność i rozwiązywanie trudnych sytuacji.
Prywatnie miłośnik nurkowania, słońca i różnorodnej przyrody. Tata 19-letniego syna, tegorocznego maturzysty.

Nowe twarze w urzędzie: Prezydent Świnoujścia stawia na nowoczesne zarządzanie. Zobacz film!

Roman Kucierski - Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście.(fot. Sławomir Ryfczyński )

Ukończył wyższe studia na kierunku zarządzanie i marketing, wieloletni dyrektor renomowanego hotelu, ekspert Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie w zakresie turystyki i hotelarstwa, wieloletni fachowiec działu sprzedaży i marketingu oraz manager działu eksploatacji Polskiej Grupy Uzdrowisk Połczyn Grupa KGHiM. Doświadczenie zdobywał jako prokurent i dyrektor zarządzający w podmiotach leczniczych. Jest specjalistą działu kadr, prowadził własną działalność gospodarczą.

Najważniejsze umiejętności to efektywne zarządzanie dużym zespołem i zasobami ludzkimi, profesjonalne przygotowanie organizacji do działania, efektywne i ekonomiczne nadzorowanie inwestycji i projektów, tworzenie strategii firm, organizacji i podmiotów leczniczych, umiejętność pracy pod presją czasu oraz warunków nadzwyczajnych, skuteczne pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu, opracowywanie i realizowanie strategii sprzedaży, fachowa znajomość prawa pracy, znajomość zagadnień i doświadczenie w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Najistotniejsze osiągnięcia w karierze to: otwarcie i prowadzenie pięciogwiazdkowego hotelu, stworzenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, realizacja założonych planów sprzedaży w organizacjach i firmach, efektywne budowanie zespołów, wprowadzanie nowych strategii wizerunkowych, marketingowych i sprzedażowych, efektywna współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie sporządzanie planów finansowych i realizacji zakupów.

Doświadczony manager, filantrop, społecznik, sprawny organizator, mąż, ojciec dorosłego syna , dziadek 6-letniej wnuczki, odpowiedzialny za powierzone zadania zarówno w życiu prywatnym i zawodowym. Odważny i empatyczny.

Nowe twarze w urzędzie: Prezydent Świnoujścia stawia na nowoczesne zarządzanie. Zobacz film!

Sekretarz Miasta Świnoujście - Paweł Marek Juras.(fot. Sławomir Ryfczyński )

Prawnik, politolog, ma 48 lat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Politologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikacja samorządowa zakończona egzaminem w 1999 roku. W tymże roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta Szczecin, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery urzędniczej, od inspektora przez głównego specjalistę do kierownika referatu zezwoleń i licencji. Społecznik, założyciel i współzałożyciel lokalnych i regionalnych organizacji pozarządowych. Działacz związków zawodowych. W kadencji 2006-2010 objął mandat radnego Rady Miasta Szczecin, współkierował komisją ds. Rozwoju Promocji i Gospodarki Morskiej oraz przewodniczył komisji wyborczej rady.

Kontynuując pracę w samorządzie w kolejnych latach ukończył, zdanym w 2017 roku egzaminem zawodowym aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Świadczył obsługę prawną jednostkom samorządu terytorialnego (w tym gm. Bielice od września 2018 r.), firmom branży IT, instytucjom kultury, dewelopersko-budowlanej oraz transportowej, placówkom medycznym, podmiotom gospodarki odpadami. W 2011 i 2012 roku sekretarz rady nadzorczej spółki komunalnej Żegluga Szczecińska, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. W latach 2022 – 2024 dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sekretarz Gminy Nowogard.

Wysokie kwalifikacje i rozwój zawodowy kształtuje dbając o ich ustawiczne podnoszenie poprzez udział w licznych, na przestrzeni lat, konferencjach, szkoleniach, odczytach, wykładach, warsztatach, audycjach radiowych i video na portalach i forach internetowych oraz prowadząc indywidualne zajęcia dla poszczególnych branż i grup zawodowych. Wysoki poziom kompetencji zawdzięcza ponadto udziałowi w formach doskonalenia zawodowego realizowanego na zasadach określonych przez samorząd radców prawnych, odbywając rokrocznie cykle specjalistycznych szkoleń eksperckich.
Mąż, szczęśliwy ojciec dwójki dzieci.

Nowe twarze w urzędzie: Prezydent Świnoujścia stawia na nowoczesne zarządzanie. Zobacz film!

Skarbnik Miasta Świnoujście – Iwona Górca-Sęczek.(fot. Sławomir Ryfczyński )

Ekonomistka, w 1997 r. ukończyła studia licencjackie w zakresie bankowości, a w 1999 r. studia magisterskie zarządzanie i organizacja. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe o kierunkach: rok 2002 – Rachunkowość i Finanse oraz rok 2003 – Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnianiu zarządzania. W roku 2003 uzyskała tytuł dyplomowanego audytora wewnętrznego Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, natomiast w roku 2006 Certyfikat „Księgowy Ministerstwa Finansów Rzeczpospolitej Polskiej” uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 2011 roku ukończyła egzamin z wynikiem pozytywnym dla kandydatów członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Pracownik Urzędu od 01.02.1999 roku, gdzie przeszła kolejne szczeble kariery urzędniczej zdobywała doświadczenie. Spełniona mama dwójki dzieci.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Polityczne i geopolityczne uwarunkowania

Pani prezydent przypomniała, że każdy z nowych współpracowników pochodzi z określonego środowiska politycznego, co znajduje odzwierciedlenie w koalicji z 15 października. Dodała, że w pracy ważne jest również doświadczenie w kontaktach z województwem zachodniopomorskim oraz urzędem marszałkowskim, co ma kluczowe znaczenie w kontekście makroekonomicznym i geopolitycznym.

Problemy i wyzwania miasta

Podczas spotkania poruszono również kwestie bieżących problemów miasta. Pani prezydent wymieniła między innymi potrzebę remontu boiska przy ulicy Matejki, modernizację placów zabaw, rozbudowę zakładu opieki długoterminowej, szpitala, Marina, a także usprawnienie dróg miejskich. Zwróciła uwagę na konieczność pozyskiwania środków zewnętrznych oraz efektywne zarządzanie budżetem.

Nowe inicjatywy i projekty

Jednym z priorytetów nowej administracji jest poprawa komunikacji publicznej. Wprowadzane będą zmiany, takie jak krótsze trasy autobusowe i częstsze przejazdy, które mają usprawnić funkcjonowanie transportu miejskiego. Pani prezydent podkreśliła również znaczenie transparentności i komunikatywności w działaniach urzędu.

Wsparcie i zaangażowanie Mieszkańców

Pani prezydent zaznaczyła, że potrzebne jest wsparcie i zaufanie mieszkańców, aby móc skutecznie realizować zaplanowane projekty. Zwróciła uwagę na potrzebę zaangażowania społeczności lokalnej, szczególnie w kontekście depopulacji miasta i tworzenia atrakcyjnej oferty dla nowych mieszkańców.

Podsumowanie

Podsumowując, nowa administracja Świnoujścia stawia na empatyczne i kreatywne kadry, nowoczesne zarządzanie oraz aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Współpraca i zaangażowanie społeczności lokalnej będą ważne w realizacji ambitnych planów i projektów, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój miasta.

źródło: www.iswinoujscie.pl


komentarzy: 152, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-25 z 152

Gość • Wtorek [28.05.2024, 20:47:36] • [IP: 88.156.233.***]

Hamulcowa w akcji! Próbuje wsdtrzymac inwestycję związaną zportem kontenerowym.Jest smieszca i małostkowa decyzja juz zapadła a ten chamski pyskaty właściciel latarni morskiej próbuje załatwic dla siebie kasę.Nie masz szans ty i Ta ekipa spadochroniazy.Kolejny kwiatek to rezygnacja z turnieju tenisowego Babolata który rozsławiał Swinoujście w Polse i Europie.Szkoda wielka szkoda.hamulcowa działa.

Gość • Poniedziałek [27.05.2024, 23:46:21] • [IP: 88.156.234.**]

Tercet egzotyczny ale będzie się działo, geble.lewiczowskie gostki, inaczej tuskomatołki

Gość • Czwartek [23.05.2024, 20:46:50] • [IP: 88.156.234.***]

Ciekawe czy to ona sobie dobrała zastępców, czy może zastępcy wybrali sobie ją przed wyborami i pomogli wygrać prezydenta za pieniądze Pana milionera od słodyczy i hotelarza ? A teraz będzie musiała jeść im z ręki ? Przecież im nie chodzi o dobro miasta i mieszkańców tylko o $$$. Trzymamy kciuki za Panią prezydent żeby się jej udało zarobić dużo kasy" dla miasta naturalnie"

Gość • Środa [22.05.2024, 10:17:41] • [IP: 145.237.4.***]

Bardzo dziwny dobór z tym hotelarzem i skarbniczką w kontekście deklarowania lewicowych poglądów i krytykowania poprzedniej władzy. Wygląda na to, że ta władza będzie dogadzać biznesmenom i będzie kontynuować niegospodarność poprzedniej. Tak to wizerunkowo wygląda.

Gość • Środa [22.05.2024, 05:36:09] • [IP: 148.122.23.**]

Masakra!!

Gość • Poniedziałek [20.05.2024, 14:43:58] • [IP: 37.248.164.***]

Tacy cenieni ludzie z pełnymi teczkami makulatury.Certyfikaty szkolenia to wszystko nawet na papier toaletowy się nie nadaje i dlaczego nie chcą ich tam skąd pochodzą że o Szczecinie i Warszawie nie wspomnę.

Gość • Poniedziałek [20.05.2024, 12:40:03] • [IP: 37.47.150.**]

Ona ciągle myśli, że jeszcze kampania wyborcza trwa, a tu do roboty, do roboty zabierz się starsza niewiasto, bo 200 punktów programu jest do zrobienia! Tylko z kim może to robić, ze spadochroniarzami, no nie, nie da się.

Gość • Poniedziałek [20.05.2024, 09:26:57] • [IP: 46.7.172.***]

"Podobno supermózg Trydeński..." naprawdę? To że ta osoba nienormatywna posiada mózg to jest bardziej niż oczywiste, ale ze super mózg? No to jest dla mnie nowa wiadomość. Przez myśl mi nie przeszło że super mózg może pomieścić się w takiej małej głowie. No ale zapewne to jest ten przypadek kiedy upakowanie vel gęstość jest niewspółmiercna do masy. No to tak to jest gęsty mózg.

Gość • Niedziela [19.05.2024, 19:25:04] • [IP: 89.151.27.**]

Jego dobry wynik w wyborach o czymś świadczy ponad 12 % nie musiałby uczyć się tomografi miasta z mapek :)

Gość • Niedziela [19.05.2024, 19:23:44] • [IP: 89.151.18.***]

A ja czekam, kiedy ten CZARNY ORZEŁ, przed którym wszyscy padają na kolana (w czasie nobliwych uroczystości) - się WYBIELI!

Gość • Niedziela [19.05.2024, 19:20:37] • [IP: 37.47.178.***]

A trZeba było zostawić Baśkę, chociaż zna każdy kawałeczek miasta na pamięć i roboty się nie boi! A tak mamy! Jabłoni te inwestycje poprowadzą??

Gość • Niedziela [19.05.2024, 18:39:33] • [IP: 176.221.124.**]

Otoczyla się ludźmi z zewnątrz nie pochodzącymi ze swinoujscia.Tak bardzo od tyłu lat chciała wygrać że to aż podejrzane.Bedziecie żałować ze ja wybraliscie

Gość • Niedziela [19.05.2024, 18:09:43] • [IP: 46.112.4.**]

Eksperci od czego ??

Gość • Niedziela [19.05.2024, 17:04:04] • [IP: 46.205.133.**]

, 10:04:30] • [IP: 78.30.82.**]wyłącz Caps Lock, do cholery, nawet nie czytałem tego, co walisz, bo wielkimi literami, co w internecie jest chamskie.

Gość • Niedziela [19.05.2024, 16:54:53] • [IP: 37.47.183.***]

Zachowajcie broszurtę tej niewiasty z programem wyborczym. Jest tam kilkaset zadań, które obiecała wykonać jak zostanie kierownikiem Urzędu Miejskiego! Można być pewnym, że to haczyk dla gawiedzi, tym bardziej, że na stanowisko ds. inwestycji wzięła zielonego z jakiejś pipiduwy.

Gość • Niedziela [19.05.2024, 16:00:16] • [IP: 78.30.82.**]

a jakie borowski ma koneksje poza swinoujsciem

Gość • Niedziela [19.05.2024, 15:57:12] • [IP: 46.113.10.**]

POśladki...Jezeli ktoś siedzi 30 lat w Urzędach miejskich to należy do tej samej KLIKI. I NIE Kłamać że to nowe rozdanie. ROZDANIE STARE JAK KOMUNA !@@ NIE bierzcie przykładu od premiera który budował relacje z Putinemm a oskarza o to innych. Kłamstwo zwie się teraz...PRAWORZĄDNOSCIĄ.

Gość • Niedziela [19.05.2024, 14:57:00] • [IP: 159.242.10.**]

Do Gość • Niedziela [19.05.2024, 14:05:52] • [IP: 89.151.27.**]. ... borowski to osoba bez kregoslupa moralnego (co pokazal wielokrotnie) i na 99 % kopal by doleczki aby samemu sie wybielac. generalnie to s;iski koles i taki kretacz. Przeciez mozna znezc w necie jego zachowanie i chamskie zagrywki. Zaufac mu to jak wpuscic alkoholika do monopolowego, ktory obiecuje, ze nie bedzie pil.

Gość • Niedziela [19.05.2024, 14:05:52] • [IP: 89.151.27.**]

Dlaczego z-cą nie zostal Pan Borowski ? Wynik mial w wyborach świetny, na równi z Kąkolewską wiec ludzie go chcieli, zaufali..a może dlatego nie jest bo to konkurencja byłaby za 5lat ?

Gość • Niedziela [19.05.2024, 13:36:08] • [IP: 89.151.26.**]

Owa pani zrobi dla siebie dobrze do portfela weźmie pieniądze dla siebie a wy tylko drodzy mieszkańcy będziecie oglądać ładne budynki czy hoteliki to tak jak lizać tort przez szybę. .. Np.sprzedsz ziemii którą należy się wszystkim bo Stwórca wszechświata dał ziemię to powinno się dzielić to na mieszkańców sprzedaż a nie murzędasy zrobili dla siebie korzyści i biorą do kieszeni. ..

Gość • Niedziela [19.05.2024, 12:52:14] • [IP: 37.248.210.*]

Podobno supermózg Trydeński, zostanie w urzędzie doradcą ds. propagandy i oświecenia publicznego.

Gość • Niedziela [19.05.2024, 11:30:24] • [IP: 37.248.179.**]

PODAJ NAZWISKA OSOB KTORZY MOGLY BY ZASTAPIC SPADOCHRONIAZY

Gość • Niedziela [19.05.2024, 11:03:54] • [IP: 37.248.179.**]

MORZNA NAZWAC KARZDEGO BURAKIEM SWINOUJSKIN LUCZ POPATZ NA SWOJE DRZEWKO JESTEM PRZEKONANY ZE JESTES POTENCJALNYM BURAKIEM CUKROWYB

Gość • Niedziela [19.05.2024, 10:57:36] • [IP: 37.248.179.**]

CZY WIETA CO TO JEST DEMOKRACJA A MOZE FELDALIZM PROSZE O WYJASNIENIE DEMOKRATYCZNE

Gość • Niedziela [19.05.2024, 10:24:17] • [IP: 37.109.166.**]

Pani Asiu głosowaliśmy na panią licząc, na nowe twarze, ale nie ludzi z zewnątrz, którzy nie znaleźli pracy we własnych miastach, tylko na ludzi ze swinouĵścia, czujących to wspaniałe miasto.Medialnym szturmem nas pani nie przekona.Tacy w tym kraju już byli a teraz tłumaczą się przed komisjami śledczymi

Oglądasz 1-25 z 152
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ W środę, 19 czerwca Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje wymianę hydrantu. W związku z tym przy ulicy Krzywoustego (dot. Krzywoustego 2a), Wyszyńskiego (dot. Wyszyńskiego 10), Monte Cassino (dot. Monte Cassino 18, 18a) nastąpi przerwa w dostawie wody. Przewidywany czas przerwy - godz. 9 - 11.■ Zarząd Spółdzielni Słowianin uprzejmie informuje, że w dniach 24.06.2024 r. - 28.06.2024 r. w Świnoujściu, Wolinie i Międzyzdrojach odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Słowianin". Wszystkie materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023, protokoły z walnego zgromadzenia oraz informacja o stopniu realizacji uchwał i wniosków z zebrań są wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w sekretariacie Spółdzielni na I piętrze przy ulicy Niedziałkowskiego 9 oraz biurach Administracji w Wolinie i Międzyzdrojach ■ We wtorek, 18 czerwca nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Wybrzeże Władysława IV - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rybaki do skrzyżowania z ulicą Marynarzy. Tego dnia ulica będzie nieprzejezdna. Możliwy będzie objazd wskazanego odcinka sąsiednimi ulicami. Dojazd do posesji zostanie zapewniony. Zmiany organizacji ruchu związane są z odtworzeniem nawierzchni jezdni po pracach PEC, który usuwał skutki uszkodzenia magistrali sieci ciepłowniczej w tym miejscu. Prosimy kierowców o rozważną jazdę oraz przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego. Za utrudnienia przepraszamy ■ 13 czerwca 2024 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpatrzył skargę na uchwałę Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2023 roku, dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Wojska Polskiego i osiedla Posejdon. Skargę wnosiła Dorota Osewska, reprezentowana przez swojego męża, pełnomocnika Zbigniewa Osewskiego. Sąd, po dokładnym rozpatrzeniu sprawy, jednoznacznie stwierdził nieważność uchwały z powodu rażącego naruszenia prawa przy jej uchwalaniu, w szczególności wskutek nieuzasadnionej dwukrotnej reasumpcji głosowania nad tym planem. Co istotne, sąd nie zajął się innymi zarzutami skarżącej dotyczącymi nieprawidłowości w procesie tworzenia planu ■ 6 czerwca 2024 roku do Urzędu Miasta Świnoujście wpłynęła oferta Fundacji Wiatr w Żagle na realizację zadania publicznego pod nazwą: szkolenie pod tytułem „Odkrywanie autyzmu” Termin realizacji zadania: od 28.06.2024 r. do 5.07.2024 r. Oferta znajduje się do wglądu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, i na stronie internetowej Miasta Świnoujście, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Ewentualne uwagi można zgłaszać do dnia 14 czerwca 2024 roku w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2, w godzinach od 7.00 do 15.00. ■ Mamy przyjemność zaprosić na koncert w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum, który odbędzie się w Świnoujściu. 22 czerwca o godz. 19.00 ze sceny wybrzmią największe przeboje muzyki filmowej. Bilety w cenie 40 złotych do nabycia w kasach MDK oraz przez internet. Więcej w załącznikach ■ Zapraszamy na Otwarty Dzień w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu! 08.06 (sobota) 14:00 - 17:00 Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji: 2 Dmuchańce, Strefa Animacyjna, Zwiedzanie Schroniska, Strzelanie z Łuku, Popcorn. Przyjdźcie z całą rodziną, spędźcie miło czas i poznajcie naszych podopiecznych! To doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o naszej działalności oraz jak możecie pomóc bezdomnym zwierzętom. Do zobaczenia! ■ Jeden z promów Karsibór pojawi się w czerwcu na przeprawie Warszów. Powodem jest awaria chłodzenia na promie Bielik i konieczność jego remontu. Zmiany planowane są w dniach 03-10 czerwca. W związku z awarią systemu chłodzenia na promie Bielik I i pilnej konieczności jego remontu, na przeprawie miejskiej przez tydzień będą w eksploatacji promy: Bielik III i Karsibór I. Promy Bielik II (w trakcie planowanego remontu pędników) i Bielik IV (w trakcie planowanego remontu silnika głównego) wyłączone są z eksploatacji do końca czerwca. ■ Terminal kontenerowy do poprawki. Naruszono lub zignorowano szereg przepisów. Podczas podejmowania decyzji o lokalizacji terminala kontenerowego w Świnoujściu naruszono lub pominięto szereg przepisów. Całkowicie zignorowano kwestię m.in. interesu mieszkańców, uciążliwości, które odczuje lokalna społeczność, ale także bezpieczeństwa państwa w sytuacji, gdy inwestycja powstaje w sąsiedztwie terminala LNG. Świnoujski samorząd chce naprawić te błędy i odwołał się od wspomnianej decyzji Adama Rudawskiego, wojewody zachodniopomorskiego. Działania podjęto w szeroko pojętym interesie społecznym, w nadziei, że głos samorządu w końcu zostanie wysłuchany i uwzględniony. Nie było konsultacji, referendum, rzetelnych opracowań… ■ Druga edycja "Roztańczonych wysp" pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Świnoujście znów przyniosła niezapomniane chwile. Ponad 200 tancerzy z różnych regionów zaprezentowało swoje umiejętności, w tym zespoły z Dance Studio Paa Szczecin, Good Dance Academy Dobra, Strefy Ruchu Dagmara Błaszczak Nowogard oraz lokalne kluby Atu i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Dla wielu młodych tancerzy była to pierwsza okazja do występu przed publicznością, co wzbudzało wyjątkowe emocje wśród ich rodziców. Najlepsze zespoły, które zdobyły nagrody Grand Prix, to Dance Studio Paa, Good Dance Academy oraz Studio Tańca "Etiuda". Sponsorem nagród była Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Słowianin” w Świnoujściu. Organizacja tego wydarzenia była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób. Serdecznie dziękujemy trenerom Agacie Midzie, Marcie Zienkiewicz oraz rodzicom tancerzy za ich wsparcie. Specjalne podziękowania składamy Pani Prezydent Joannie Agatowskiej za jej obecność i wsparcie ■ Nowi zastępcy: Joanna Agatowska będzie miała dwóch zastępców. Zastępcą do spraw społecznych będzie pan Roman Kucierski, zastępcą do spraw inwestycyjnych będzie pan Arkadiusz Mazepa. Natomiast sekretarzem miasta zostanie pan Paweł Juras ■ Ryszard Teterycz Przewodniczącym Rady Miasta Świnoujścia ! Nowy przewodniczący był jedynym zgłoszonym kandydatem. Poparło go 19 radnych. 2 było przeciw ■ 21 nowych radnych Rady Miasta Świnoujście odebrało zaświadczenia o wyborze oraz uroczyście złożyło ślubowanie. Wśród nich jest wielu społeczników. Na tej samej sesji nowa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska złożyła ślubowanie i formalnie objęła urząd. ■ Na poniedziałek 6 maja 2024r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie zwołał I sesję Rady Miasta Świnoujście IX kadencji. Obrady odbędą się w sali numer 315 Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 10.00. Porządek obrad 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji rady. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór przewodniczącego rady. 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Świnoujście. 7. Złożenie ślubowania przez prezydenta. 8. Zakończenie obrad ■ Joanna Agatowska Prezydentem Świnoujścia w I turze! To historyczne zwycięstwo! Oczywiście musi być potwierdzone oficjalnymi danymi z PKW ale na podstawie protokołów z 27 komisji wyborczych w Świnoujściu Joanna Agatowska w mistrzowskim stylu pokonała trzech swoich konkurentów i w I turze została prezydentem Świnoujścia! ■ Ostateczne rozliczenie tunelu nie zostało jeszcze dokonane. Nastąpi po wydaniu Świadectwa Wykonania, co spodziewane jest ok. września br. Roszczenia obu stron w związku z prowadzonymi mediacjami są objęte tajemnicą mediacji - tłumaczy Jarosław Jaz Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście ■